Ikke første gang - og neppe siste ...

"Båtdrømmen forsvant" var en overskrift i Aftenposten forleden, og artikkelen inneholder følgende tragiske historie: To kamerater "mistet skjærgårdsjeepen og fikk 50 000 i bot fordi de kjørte på feil grenseovergang. Nå føler de seg stemplet som kjeltringer."

Videre fra Aftenposten: "Tollerne konfiskerte en splitter ny 15 fots skjærgårdsjeep med 50 hesters motor, verd nær 100 000 kroner. [Båtkjøperne] frykter nå at fartsvidunderet innkjøpt til familiehytta er tapt for alltid.

Det som skjedde var at de to, som tidligere er blitt frastjålet flere båter, kjøpte ny båt i Sverige. De hadde ment å betale alle avgifter ved passering til Norge, men dessverre valgte de på greneseovergangen ved Svinesund å kjøre inn i Norge ved den ubetjente tollstasjonen, og når det der var kontroll, satt de i saksa. Det er forbudt å ta med toll- og avgiftspliktige varer over ubetjente grenseoverganger - straffen er konfiskasjon og bot, mao. den nyinnkjøpte båten ble beslaglagt, og de to båtkjøperne fikke en bot på kr 50 000.

De to vennene kjøpte båt og motor i Uddevalla og sjekket på Internett, med Tollvesenet og med forhandleren, hvordan de først skulle betale moms i Sverige, at de skulle sørge for tollstempel for betaling av norsk moms ved grensepassering inn i Norge, for så å få den svenske momsen refundert.

Alt dette hadde de klart for seg da de kjørte over den gamle Svinesundbroen. .... I bilen gikk praten lystig om endelig å få båt og stå på vannski på Sperillen. To ganger er familien frastjålet båter der. Nå hadde de sørget for tyverisikring, og regnet med å få beholde båten. Da hadde de ikke regnet med Tollvesenet.

- Planen var å kjøre den nye broen, men vi ble oppringt av niesen min som ba oss om å kjøpe med godteri [forteller en av båtkjøperne]. Derfor kjørte vi til Svinesund-senteret, og slik havnet vi på den gamle broen. Men der sto det to mannlige tollere som vinket oss inn. Vi hadde ingen alkohol, men svogeren min sa at vi skulle tollbehandle båt og motor ...For ham er det et poeng at det ikke er mulig å forsikre båten dersom den ikke er tollbehandlet.

Da kom sjokket. Tollerne sa at det ikke var mulig. De skulle kjørt over den nye broen. De hadde passert et blått informasjonsskilt om dette. Det hadde ingen i bilen sett. ...

- Båten var det intet å spare på gjennom å droppe Tollvesenet. Vi kunne spart 5000 kr. i hestekraft-avgift [!] på motoren, men jeg har vokst opp i et hjem der ærlighet settes høyt. Vi hadde ingen tanker om å svindle den norske stat, sier båtkjøperen.

Båtkjøperen beskriver saken som surrealistisk. Snart skal han til politiavhør i Halden. Han synes det er ille om de mister båten, men like ille føler han det å ikke bli trodd.

- Tollerne på Svinesund kunne ha vist skjønn, men opptrådte like firkantet som regelverket. Vi går om nødvendig til retten.

Båtkjøperen sier de har to grunner til å stå frem i Aftenposten. De vil advare andre, slik at ikke de også går i det de kaller Tollvesenets "felle". Og så mener de Tollvesenet ikke fyller sin informasjonsplikt. Han mener det blå informasjonsskiltet må skiftes ut med store skilt med rød skrift.

Tollvesenet sier til Aftenposten at de praktiserer nulltoleranse: Det er ikke lov å kjøre på ubetjent grenseovergang dersom man har varer å deklarere. Et skilt på svenskesiden skal forsøksvis opplyse bilistene om dette.» (Sitat slutt fra Aftenposten.)

Denne saken taler i stor grad for seg selv. I motsetning til alle andre parter er DLF for full frihandel, dvs. vårt syn er at det ikke skal være noen avgifter eller toll å betale når man tar med varer fra et land til et annet. Dagens tilstand, en tilstand uten frihandel, kan føre til at alminnelige anstendige mennesker blir påført slike sjokk som det som de to båtkjøprne nå opplevde. Dagens politikk innebærer som dette eksemplet viser at anstendige mennesker som gjør en liten feil kan få en straff på ca kr 150 000 (i dette tilfelle boten pluss kostnaden av den beslaglagte båten).

Men hva med ønsket om at myndighetene skal vise skjønn og ikke være så firkantet? Det er mye vi kunne sagt om dette, men la oss kort si at i velferdsstaten er det slik at det offentlige trenger stadig mer penger, og at alle muligheter vil bli benyttet. Å unndra midler fra det som så fint omtales som "fellesskapet", dvs. å forsøke å beholde sine egne penger (ved svart arbeid, ved skattesnyteri, ved moms-unndragelse, ved smugling, etc.) slik at politikerne ikke får tak i dem, betraktes av myndighetene som den groveste forbrytelse; straffene ved momsunndragelse er i mange tilfeller langt strengere enn ved drap.

Så båtkjøpernes ønske om at myndighetene skal "vise skjønn og ikke være så firkantet" faller nok for døve ører.

Slike tilfeller - "at folk går i fella" - vil det bli mange flere av i tiden fremover. Slike tilfeller vil fortsette så lenge velferdsstaten består. DLFs alternativ - et fritt samfunn - vil ikke bare være langt mer velstående enn dagens samfunn, der vil myndighetene heller ikke sette noen feller for anstendige mennesker.