Norsk hykleri og dobbeltmoral

Individer som er annerledes enn de fleste andre i den gruppen de oppholder seg blir alt for ofte mobbet, trakassert, diskriminert, og det som verre er. Spesielt gjelder dette homofile; i Norge var homofil praksis mellom menn til og med forbudt ved lov inntil så sent som i 1972 - her var diskrimineringen til og med pålagt ved lov!

Heldigvis, i Vestens kultur er denne diskrimineringen av homofile nå i stor grad fjernet eller i hvert fall kraftig redusert. Mange personer med ulik bakgrunn har vært med på å motarbeide og å avvikle denne diskrimineringen av homofile, og takk til dem for det.

Men i den nye religionen som stadig får en sterkere plass i vestlige land, islam, er homofili forbudt: en fremtredende representant for islam i Norge sier f.eks. at "det er ulogisk å være homofil og muslim". I enkelte muslimske land blir også homofile henrettet. i En artikkel i Aftenposten 6/3 fortelles det om enkelte homofile muslimer i Norge som tvangsgiftes for at de skal bli kurert (?) for sin homofili.

Å ha denne holdningen til homofili, å betrakte denne legningen som noe mindreverdig og "sykt" som ikke må praktiseres og helst helbredes, tyder på en middelaldersk mentalitet (det er da også religioner som kjemper kraftigst mot homofili).

Vi siterer fra Aftenposten: "Lily Bandehy jobber som psykiatrisk sykepleier ved ruspsykiatrisk avdeling på Ullevål Universitetssykehus i Oslo. Hun er vant til et tøft arbeidsmiljø, men hun har sett seg kraftig lei av den unnfallenheten norske politikere viser overfor muslimske ledere når det gjelder homofili.

- Jeg ser unge gutter og menn som gråter av fortvilelse på grunn av sin legning. De sliter med skyld, skam og får psykiske problemer de ikke klarer å takle, sier Bandehy.

Nylig tok en ung muslimsk mann som hun kjente sitt eget liv, på grunn av sin homofile legning. ...."

Vårt syn er at det ikke finnes noen rasjonelt grunnlag for å diskriminere homofile, og at enhver ideologi som betrakter homofili som mindreverdig er barbarisk. Her vil vi dog også nevne et annet poeng.

Lily Bandehy sier i det sitatet gjengitt overfor at "hun har sett seg kraftig lei av den unnfallenheten norske politikere viser overfor muslimske ledere når det gjelder homofili".

Det er dessverre korrekt at ikke bare norske myndigheter, men norske intellektuelle generelt har vist en kolossal unnfallenhet overfor islam, også på dette punktet.

En god del aspekter ved islam er barbariske, og praktisk talt ingen av de som slipper til i media sier fra om dette. Og dette er de samme menneskene som ikke nøler med å kritisere problemer (ofte langt mindre problemer) i andre ideologier. De som som kritiserer f.eks. kristendommen og dens uverdige holdning til homofili, har ingen problemer med å tie når det i islamske miljøer finnes langt verre holdninger og handlinger.

Se f.eks på myndighetens krav om å kun å gi økonomisk støtte til kristne organisasjoner dersom de likestiller heterofile og homofile ved ansettelser. Men når det i islam er forbudt å være praktiserende homofil, så er der ingen politikere som snakker om å ikke utbetale støtte til islamske menigheter.

Dette er et av mange typiske utslag av norsk feighet og dobbeltmoral. Vi skal ikke antyde noe om hvor lenge dette vil vare, og heller ikke si noe om hva årsakene til denne reelt sett positive holdningen til islam er annet enn å henvise til artikkelen "Islam; den ellevte landeplage", hvor dette er et av temaene som er behandlet.