Verneplikten

Verneplikten er igjen under debatt: bakgrunnen er at i dag er det kun ca 7000 unge menn som avtjener verneplikt hvert år, for noen tiår siden var tallet godt over 20 000. Forsvarssjef Sverre Disen har på bakgrunn av Forsvarets reduserte behov for mannskap gått inn for å redusere verneplikten.

Vi er kritiske til dette standpunktet, som er basert på den oppfatning om at det i vårt område ikke vil bli noen krig hvor det vil være behov for tradisjonelle militære mannskaper. Historien viser dessverre at kriger kan komme av de mest uventete årsaker i de mest uventede situasjoner. Og spesielt nå, hvor det tidligere så aggressive og imperialistiske Russland ser ut til igjen å bli en totalitær stat, bør man ha et sterkt forsvar.

Dessuten er det andre farer som truer, og det kan bli nødvendig at de land som ønsker å forsvare Vestens verdier må stable militære mannskaper på bena. I så fall ønsker DLF at Norge skal være med med en betydelig militær styrke.

Det er et annet argument som har dukket opp i debatten om verneplikten: siden kun ca 7 000 avtjener verneplikt hvert år, er dette sterkt urettferdig overfor alle de som slipper - ungdomskullet hvert år er på grovt regnet ca 50 000 menn og kvinner. Dette betyr at kun ca en syvendedel av alle ungdommer avtjener verneplikt. Vi forstår at de som blir tvunget til å avtjene verneplikt synes at dette er urettferdig, men vi vil også si at vi er glade for at så mange slipper. Er det tvang, vil vi at den skal ramme færrest mulig, og helst ingen.

La oss også ha nevnt at verneplikten i moderne forstand ble innført (i etterrevolusjonstidens Frankrike) av militærdiktatoren Napoleon. Dette var i en tid hvor militær sier i betydelig grad ble avgjort av hvilken side som hadde mest kanonføde, dvs. hvilke side som hadde flest soldater. Da var kanskje allmenn verneplikt en "god" ide. Men i dag, hvor militær seier avgjøres av makrostrategi, av hvor kompetente soldatene er og av hva slags avanserte våpen de kan betjene, og hvor antallet ikke er så viktig, så er ideen om allmenn verneplikt klart foreldet.

Vi tillater oss også å nevne at verneplikten i de siste tiår rammer skjevt: det er stort sett unge menn som er bosatt utenfor de store byene og som ofte har relativ lav utdannelse som avtjener verneplikt, mens de som er velutdannede og som bor i byene i stor grad på en eller annen måte lurer seg unna, enten ved å late som om de er syke eller ved å late som om de er pasifister. (Også her ser vi at eliten velter byrder over på folk flest, og at politikerne på Stortinget later som om skjevheten ikke eksisterer og fullt ut støtter opp om urettferdigheten.)

DLF er tilhenger av full individuell frihet. En implikasjon av dette er at vi er tilhengere av et sterkt Forsvar, og at vi er motstandere av tvungen verneplikt. Det som bør skje fremover etter vårt syn er at verneplikten avskaffes, og at Forsvaret omorganiseres slik at det kan basere seg på et tilstrekkelig antall vervede mannskaper. Dessuten bør Forsvaret få rammebetingelser som er slik at det har alt det utstyr og treningsmuligheter det måtte ha behov for.