Dhimmi-status allerede?

Av de ulike former for sensur som finnes, er selv-sensur den mest selvødeleggende. Å sensurere seg selv, slik mange i Vesten gjør i dag i forhold til islam, er å akseptere at viktige friheter, som vi tidligere tok for gitt, ikke lenger finnes på sentrale områder, områder som var fullstendig ukontroversielle inntil for få år siden.

VG forteller i dag under tittelen "Stanset oppgave om Muhammed" om en religionslærer som i en undervisningstime nylig opplevet følgende: "Lærer Gunnar Skårung på Konnerud skole i Drammen trodde ikke sine egne øyne da han i går oppdaget hva som egentlig sto i oppgaveteksten i samfunnsfagboken til 6.-klasse. Elevene ble oppfordret til å lage tegninger som forteller om Muhammeds liv...".

Videre fra VG: "Læreren hadde ikke lagt merke til ordlyden i oppgaven, før klasse 6 A - etter en times undervisning om Muhammed - fikk beskjed om å bruke resten av timen til å løse tre oppgaver om profeten. Etter å ha sett nærmere på oppgave «b», reagerte lærer Skårung spontant.

- Oppgaven ble avlyst, og elevene fikk ta lunsj litt før timeplanen, sier han.

Læreboken «Terella - samfunnsfag for 6. klasse» ble innkjøpt av skolene i Drammens-distriktet etter læreplanen av 1997.

Skårung har ikke registrert noen som helst diskusjon om den brennbare spørsmålsstillingen i boken blant kolleger, og var heller ikke selv klar over den ordrette oppfordringen til 11-12-åringene:

«Lag tegninger som forteller om Muhammeds liv», sto det i læreboken.

- Jeg satt på kateteret og begynte nesten å humre - ikke av mangel på respekt, men på grunn av den håpløse spørsmålsstillingen, sett i lys av den senere tids svært alvorlige hendelser, sier Skårung." (Sitat slutt fra VG.)

Så, fra 1997 (da denne boken ble gitt ut) og frem til nylig var det totalt ukontroversielt i Norge å tegne Muhammed) og det var det før 1997 også, vil vi tro. Men nå, etter at personer som representerer islam og som hører hjemme i en barbarisk tidsalder, krever forbud mot tegninger av Muhammed, så vil antagelig den norske skole endre sine undervisningsopplegg, og et stort antall skolebøker vil antagelig bli trukket inn og brent av myndighetene. Alt dette for ikke å støte noen muslimer.

Vi har brukt uttrykket "dhimmi" flere ganger tidligere, men la oss igjen definere det: en dhimmi er en ikke-muslim som lever i områder dominert av islam, og som retter seg etter de påbud islam innebærer.

Den ikke-muslim i Norge som av hensyn til islam lar være å gjøre ting han ellers ville ha gjort, er blitt en dhimmi. Og å være dhimmi er en svært underordnet tilværelse.

DLF tar sterk avstand fra det at man gir avkall på normale aktiviteter for å tekkes muslimer. Vi har ytringsfrihet, og den bør vi bruke slik vi måtte ønske. Vi har all rett til å tegne Muhammed, og de som gjør det og blir truet må få politibeskyttelse inntil de som står bak truslene er uskadeliggjort på en passende måte.

Det verste nordmenn kan gjøre er å frivillig tre inn i en dhimmi-tilstand. Det gir bare de muslimer som vil styre oss i samsvar med sharia vann på mølla, og styrker dem. Det vi må gjøre er som nevnt å stå fast på Vestens verdier; og disse innebærer retten til å gi uttrykk for de meninger vi måtte ha, uansett hvor støtende muslimer eller kristne måtte synes at det er.

Dersom hendelsen i Drammen fører til at undervisingsopplegg endres, så er dette en ettergivenhet som vil gi våre barbariske motstandere en stor seier.

For å vinne må man benytte det sterkeste våpen, og det sterkeste våpen er ideer: rasjonelle ideer og alt som følger av disse: individualisme, frihet, rasjonell egoisme. At ideer er viktig finner vi bekreftet i ordtak som "pennen er sterkere enn sverdet".

Men i dag dominerer ikke Vestens verdier, isteden dominerer ideer som kollektivisme, ufrihet, selvoppofrelse/altruisme. Og det frivillig å gå inn i en dhimmi-status er et typisk tegn på at man holder selvoppofrelse som et moralsk ideal.

Dessverre står de ideer som må til for å bekjempe islams angrep på Vesten i dag svært svakt, det er derfor militante muslimer kommer så langt som de gjør. Så langt at de til og med uten å løfte en finger kan få en lærer i en ungdomsskolen i Drammen til å endre et egentlig ukontroversielt undervisningsopplegg skolen åpenbart har hatt siden 1997. Hvis det fortsetter slik kan de militante muslimer meget snart begynne å synge "Seieren følger våre faner" - og vi alle er blitt dhimmier.