Matforgiftningsskandalen

Tragisk nok har ett barn mistet livet og mer enn et dusin barn er blitt syke etter at de er blitt rammet av matforgiftning etter å ha spist en bestemt type pølse som har innholdt giftige bakterier (det er dette som visstnok er forståelsen av situasjonen pr. dag).

Vi skal ikke analysere dette temaet i alle detaljer, vi skal i dag kun se på ett bestemt poeng. La oss først sitere fra et innlegg av Jan Ulstrup, som tidligere var avdelingsoverlege ved Mikrobiologisk avdeling ved Ullevål sykehus: "Det er antagelig pepper [som er skyld i forgiftningene] også denne gangen, pepper tørket etter skylling i [urent] Mekong-vann eller lignende. ... Vi eldre mikrobiologer har "pepperepidemien" fra tidlig i 1980-årene friskt i minne..." (Aften, 22/3-06).

Så, ifølge Ulstrup er det sannsynlig at mer enn et dusin barn blitt syke og at ett barn har mistet livet etter at det i matvareproduksjon er brukt ikke-sterilisert krydder, dvs. krydder hvor farlige bakterier etc. ikke er fjernet eller ødelagt.

Hvordan kan man så gjøre krydder ufarlig? Finnes det sikre metoder som kan benyttes slik at man trygt kan spise krydret mat (praktisk talt all mat er krydret, så dette er et viktig spørsmål).

Ja, slike metoder finnes. Men benyttes de? I en nyhetssending på TV2 for et par dager siden ble det nærmest i forbifarten opplyst at det finnes en metode som med 100 % sikkerhet fjerner alle farlige stoffer fra krydder. Det ble også opplyst at denne metoden ikke er i bruk.

Hvilken metode er dette? Og hvorfor er den ikke i bruk? Metoden er radioaktiv stråling, og begrunnelsen for at den ikke er i bruk har utgangspunkt i miljøbevegelsen.

Denne metoden ble brukt i en periode med totalt vellykket resultat, men etter protester fra folk tilhørende miljøbevegelsen, gikk man bort fra den.

Miljøbevegelsen er fanatiske motstandere av moderne teknologi, og de er fanatiske motstandere av alt som har med atomer å gjøre. Når man benytter stråling for å sterilisere matvareprodukter så virker det som om enkelte i miljøbevegelsen har tenkt slik: "stråling atomer bombe farlig forbud!".

Uansett så klarte miljøbevegelsen å forhindre at stråling skulle bli benyttet for å desinfisere krydder. Miljøbevegelsens standpunkt her er på alle vis - som alt fra miljøbevegelsen - fullstendig irrasjonelt, og enda en gang har resultatet av miljøbevegelsens engasjement blitt sykdom og død etter at den har fått gjenomslag for sine synspunkter.

Aller verst er kanskje at de myndigheter som har ansvaret for slikt har gitt etter for tøvet fra miljøbevegelsen: at folk med kunnskaper har gitt etter for miljøbevegelsens irrasjonelle krav om ikke å benytte stråling for å sterilisere krydder, er helt uakseptabelt. Men slik er det offentlige organer fungerer: de tenker primært ikke "hva er rett?", de tenker: "hva mener de sterkeste pressegruppene?", og så retter de seg etter dette.

Nå blir antagelig Gilde, som har produsert den farlige pølsen, sittende med skylden. Men den virkelige skylden ligger hos miljøbevegelsen og hos Matvaretilsynet.

Det blir vel noe snakk om denne saken i ukene fremover, men vi vil tippe at ingen offentlige personer vi legge skylden der hvor den hører hjemme; det er mest bekvemt å legge skylden på en privat produsent (selv om Gildes status er noe sammensatt: http://www.gilde.no/om_oss/markedsregulering/) heller enn hos et offentlig tilsyn som svikter sin oppgave, og hos en gjeng høyrøstede og fullstendig irrasjonelle "idealister".

Verden vil bedras, og dette blir bekreftet igjen og igjen.