Innvandring: ingen problemer

I sine forsøk på å finne årsaken til at FrP fosser frem på meningsmålingene, begynner nå kretser også utenfor FrP å ta opp på en seriøs måte den saken som mange forbinder med FrP, og som FrP hittil har stått alene om å ta opp: problemene forbundet med innvandring. (Ett eksempel ligger her.)

FrP advarte mot innvandringen, og i dag ser vi, hevdes det, de negative konsekvensene av den liberale innvandringspolitikken: tvangsekteskap, omskjæring, trygdemisbruk, arbeidsløshet, narkotikamisbruk, reell kriminalitet, terror i islams navn, trafficking, ulovlig innvandring, ghettoer, osv. Mange vil si at disse problemene har gitt FrP rett.

La oss først si at de fleste innvandrere er kommet hit for å arbeide og for å skape for seg og sine et bedre liv. De har reist fra eller flyktet fra fattigdom og ufrihet, og de har kommet hit, de arbeider produktivt og fungerer godt i det norske samfunn - og dette er til fordel både for dem og for oss; jo flere som arbeider i Norge, jo høyere blir velstanden.

Men hva med de påståtte problemene? De finnes, men de skyldes ikke innvandringen. Disse problemene, som til dels er betydelige, skyldes den politikken som den norske stat - med full støtte av Norges befolkning - har ført og fører. Disse problemene skyldes at Norge har meget generøse offentlige støtteordninger, hvor penger øses ut til hvem som helst som oppholder seg lovlig i Norge, de skyldes at vi tolererer kriminalitet, de skyldes slike ting som forbudet mot narkotika, og de skyldes slike ting som at vi ikke har fri innvandring.

Så, de problemene som finnes, og som innvandringen gis skylden for, skyldes ikke innvandringen, de skyldes at vi har en sosialdemokratisk politikk som innebærer generøse offentlige støtteordninger, og at vi i stor grad ignorerer reell kriminalitet (inkludert slike ting som omskjæring og tvangsekteskap) og at kriminelle i alt for stor grad får gå fritt omkring.

Men hva med følgende problemer, som kan se reelle ut? Innvandrere kommer hit og konkurrerer ut norske arbeidere - og nordmenn mister jobben. Til dette vil vi si at ingen har krav på en jobb, det man har rett til er å tilby sine tjenester. Hvis kunden velger en polsk snekker fremfor en norsk, så har han all rett til dette. Det nordmannen da bør gjøre er å kvalifisere seg ytterligere, slik at ham blir mer verd på arbeidsmarkedet. Dessuten viser empiri at land som har en liberal innvandringspolitikk har lav arbeidsløshet, mens land som har begrensinger på innvandring ofte har høy arbeidsledighet.

Hva med boliger? Kommer det innvandrere hit vil etterspørselen etter boliger øke, og prisene vil gå opp. Dette vil være negativ for de som allerede er her, hevdes det. Dette er nok ikke korrekt. De som har boliger vil oppleve at verdien på deres bolig stiger, og dette vil være bra for dem. Men det som må til er at det bygges flere boliger, og dette vil ikke være noe problem dersom offentlige hindringer for boligbygging fjernes.

Arbeidsløshet blant innvandrere? Det er lett å forstå at en arbeidsgiver heller vil ansette en som heter Hansen enn en som heter Abdullah. Arbedsgiveren kan gå ut i fra at Hansen kjenner kodene i det norske samfunnet og at det er mulig at Abdullah ikke kjenner dem. Derfor er det sannsynlig at arbeidsgiveren vil være mest tjent med å ansette Hansen. Løsningen at Abdulla bør kunne si til arbeidsgiveren: "Ansett meg! Jeg kan gjøre jobben for lavere lønn i en periode slik at jeg kan få vist hvor dyktig jeg er! Er du ikke fornøyd så kan du si meg opp uten problemer. Men ta sjansen på meg - du vil ikke angre fordi jeg er dyktig!" Men slikt er i prakis forbudt i Norge i dag, og det er dette relle forbudet som stenger innvandrere ute fra arbeidslivet. En liberalisering av arbeidsmarkedet, hvor bl.a. fagforeningenes makt reduseres, vil løse problemene mange innvandrere har med å komme inn i arbeidslivet.

Hva med ghettoer? Det er intet problem at folk fra et land bosetter seg i samme område - så lenge det er frivillig. "Ghetto" brukes vanligvis om områder hvor folk blir pålagt å bosette seg, men at det for eksempel bor mange eks-pakistanere på Tøyen er intet problem.

Hva så med voldelige/miltante muslimer? Vil ikke de kunne gjennomføre terroraksjoner under en politikk med fri innvandring? Nei, dette vil ikke være noe stort problem dersom muslimske miljøer overvåkes, og alle ledere som kommer med oppfordringer til terror eller andre kriminelle handlinger settes i fengsel. Dessuten er det tyranniene i Iran og Saudi-Arabia som er den reelle kilden til at militante muslimer utfører terror-aksjoner, og det Vesten burde gjort er å fjerne disse regimene. Da vil antallet terroraksjoner utført av militante muslimer synke til nærmest null. At Vesten ikke har gjort dette, skyldes den ettergivende politikken Vesten fører, og dette er igjen forårsaket av at de verdiene som dominerer i Vesten i dag: irrasjonalitet, selvoppofrelse/altruisme, kollektivisme.

Løsningen er altså: vi må få fri innvandring for de som kommer hit i fredelige hensikter, offentlige støtteordninger må avvikles, narkotika må legaliseres, og reelle kriminelle må settes i fengsel. Dersom dette blir gjennomført vil de problemene som i dag innvandringen får skylden for, nærmest forsvinne.

Så for å summere opp: innvandring som sådan har kun gode effekter. De problemer som finnes, og som innvandringen får skylden for, er forårsaket av den sosialdemokratiske politikk som praktisk talt hele Norges befolkning, og alle norske partier unntatt ett, støtter. Og vi vil jo innrømme at vi forstår svært godt at innvandringsdebatten nå blusser kraftig opp: det er jo mye mer bekvemt å legge skylden for problemene på innvandringen og innvandrerne enn på den politikken som alle slutter opp om, men som praktisk talt ingen er villige til å innse konsekvensene av.