Toppen av isfjellet

For de som kjenner den engelske TV-serien "Yes, Minister" kommer de siste dagers skandale i UDI ikke som noen overraskelse. I serien kjemper den vanlige politikeren, den bortreiste statsråd James Hacker, mot sin egen departementsråd, den slu og sleipe superbyråkraten Sir Humphrey Appleby. Sir Humphrey mener han vet hvordan England skal styres og han har ingen planer om å la den folkevalgte statsråden blande seg opp i dette. Derfor rundlurer han sin politikersjef hver gang det er nødvendig, dvs. hver gang politikerne forsøker å gjennomføre noe som byråkratene ikke liker.

Det var noe slikt som nylig skjedde i UDI. Vi siterer fra Aftenposten, som hadde følgende overskrift: "UDI førte [statsråd] Erna [Solberg] bak lyset", og artikkelen forteller blant annet:

"UDI-ledelsen førte sist høst daværende kommunalminister Erna Solberg bak lyset, og satset på at et regjeringsskifte skulle føre til en mer liberal flyktningpolitikk.

VG har fått tilgang til et internt UDI-notat datert 7. oktober i fjor, som dokumenterer at UDI la en plan for å omgå en klar instruks fra Solberg.

I det såkalte praksisnotatet som er sendt fra avdelingsdirektør Paula Tolonen ved UDIs asylavdeling til daværende UDI-sjef Trygve Nordby, står det svart på hvitt at praksisen UDI valgte stred mot ordrene fra Solberg." (Sitat slutt fra Aftenposten.)

Som sagt, serien "Yes, Minister" er i stor grad nærmest dokumentarisk. Vi vil tro at byråkratiet i stor grad (og ikke uten en viss rett) betrakter politikere som kunnskapsløse og uskolerte og amatørmessige populister som ikke bør blande seg inn i hvordan landet skal styres, det bør overlates til fagfolk, dvs. til byråkratene.

Vi vil derfor tro at denne saken som nå er avslørt, hvor byråkratene bevisst gikk imot statsrådens pålegg, kun er toppen av et isfjell.

Typisk er også at ingen av de som var innblandet i svindelen vil få sparken, alle får fortsette i jobben og til minst samme lønn som tidligere.

At slike ting skjer er negativt fordi det viser at når selv staten er uredelig og nærmest kriminell, virker dette oppmuntrende på alle de vanlige kriminelle som vi har omkring oss. I tillegg reduserer slike hendelser respekten for lov og rett, noe som gjør samfunnet mer utrygt å leve i.

Men det politiske system vi har tyder på at dette problemet vil fortsette langt inn i fremtiden. Løsingen? Løsningen er å avvikle byråkratiet, og det er kun en måte å gjøre dette på: alle statlige organer som gir folk tillatelse til vanlige, fredelige handlinger (oppholdstillatelse, arbeidstillatelse, byggetillatelse, osv,) må avskaffes - slikt må enhver kunne gjennomføre uten at det skal være nødvendig å skaffe tillatelser fra det offentlige. Men siden kun DLF står for dette, så blir det nok en stund til dette blir gjennomført, og i mellomtiden vil vi stadig oftere oppleve slike avsløringer som den som kom om UDI i forrige uke.