Blir snart dørlåser forbudt?

De fleste låser sin dør når de går hjemmefra. Dette for å hindre uvedkommende i å ta seg inn i leiligheten og evt. stjele ting som er det. Dørlåsen er altså en effektiv beskyttelse mot tyveri - dørlåsen er til for å beskytte det man eier - dørlåsens oppgave er i samsvar med eiendomsretten.

Dessverre står eiendomsretten meget svakt i dag. Dersom et flertall gjennom staten ønsker å ta noe fra individer eller bedrifter, har de i dag ikke bare statens tillatelse til dette, staten utfører også krenkelsene: i dag ønsker flertallet at staten skal ta innpå 70 % av det folk tjener, det ønsker at staten skal bestemme hva eiendommer skal brukes til, det ønsker at staten skal gi detaljbestemmelser om hva slags aktiviteter som skal foregå på eiendommen, etc.

Men en rettighet som inntil nylig har stått relativt sterkt er opphavsretten (copyright, etc.). Men med moderne teknologi er det blitt mulig for hvem som helst å kopiere filmer og musikkverker, og opphavsmennene og deres organisasjoner og selskaper har derfor innført ordninger som skal låse døren, dvs. de har utviklet ulike typer kopisperrer som skal hindre at deres opphavsrettsbekyttede materiale blir kopiert uten opphavsmannens tillatelse.

Men mange liker å stjele musikk og film på denne måten, og de har derfor lagt press på politikerne for at de skal gjøre også denne typen tyverier lovlig. Og politikerne stiller opp: "Kulturminister Trond Giske vil forby urimelige kopisperrer på musikk."

Vi anser dette som en stor krenkelse av de som har skapt verkene. Vi mener at enhver som skaper noe har full rett til å disponere det, inkludert retten til å formidle det ved salg eller på andre måter på de betingelser som opphavmannen selv setter - også hvis politikerne skulle definere betingelsene som urimelige. Vi anser at statens oppgave, statens eneste legitime oppgave, er å beskytte individer mot de som vil krenke deres rettigheter.

Det er svært ille når staten, som i denen saken, tar parti med de som ønsker å stjele og således gjør tyverier lovlig.

Vårt syn er at ethvert menneske har rett til å disponere det det skaper og det det eier, uten at andre har noen rett til blande seg inn (så lenge eieren disponere det han eier på fredelige måter).

Mennesket har denne retten fordi mennesket har mulighet til å leve langsiktig, og skal det kunne gjøre det må det kunne disponere ting - eiendommer, eiendeler, bedrifter, etc. - på lang sikt. Eiendomsretten er den institusjon som beskytter menneskers mulighet til å tenke og handle langsiktig.

En avansert sivilisasjon er umulig uten langsiktig tenkning, dvs. sivilisasjon er umulig uten eiendomsrett. Historien viser også klart at områder med en rasjonell kultur og respekt for eiendomsretten er velstående, mens områder hvor eiendomsretten står svakt er fattige og preget av uro og kaos.

Uansett har ethvert individ rett til å styre sitt eget liv, og dermed har det rett til å disponere det det skaper og det det eier uten å møtte innhente tillatelser fra andre. Mer spesielt, det har rett til å hindre andre i å ta det de eier, dvs. enhver har rett til å låse døren når han forlater sin leilighet, og enhver musiker eller filmskaper har rett til å beskytte sine verker med en kopisperre. At staten nå gjør det lovlig å bryte slike, er ikke bare skandaløst, det er kriminelt.