Det er en som skiller seg ut

En undersøkelse foretatt i en rekke land om oppslutningen om kapitalismen avslører enkelte interessante trekk.

I undersøkelsen ble personer i 20 land bedt om å si om de var enige elller uenige i følgende påstand: «The free enterprise system and free market economy is the best system on which to base the future of the world.»

I USA var det 71 % som sa at de var enige i påstanden, i India var det 70 %, og i Kina var det hele 74 %.

Vi ser altså at den økende friheten i Kina og India ikke bare gir velstand til flere og flere, også støtten til det frie marked øker - dette tyder på at folk til en viss grad forstår sammnehengen mellom frihet og velstand. (Nå er det i undersøkelsen ikke snakk om laissez-faire-kapitalisme, men tallene er likevel interessante.)

Men spesielt interessant er det at det kun var ett land hvor et flertall av de spurte sa at de var uenige i påstanden. Dette landet var selvfølgelig Frankrike; der var det kun 36 % som var enige i påstanden.

At pro-frihetlige ideer står svakt i Frankrike skulle være tydelig for enhver. Frankrike ligger midt i Europa og skulle vært et sivilisert og velstående land. Istedet er landet preget av en arbeidsløshet på ca 10%, dobbelt så mye som det som er vanlig i resten av Europa, velstanden er relavt lav (BNP pro pers er i Frankrike kun ca $ 29 000, mens den f.eks. i USA er ca $ 40 000), og landet har et stort og voksende byråkrati som legger hindringer i veien for produktiv virksomhet.

Og vi ser i disse dager at det er gatekamper i Paris: folk som har null innsikt i økonomiske årsakssammenhenger - noe som gjerne henger sammen med motstand mot kapitalismen - demonstrerer og begår hærverk og sloss mot politiet for å hindre en liberalisering av abeidsmarkedet, en liberalisering som vil føre til en sterk reduksjon av arbeidsløsheten.

Så det er tydelig at Frankrike går en annen vei enn mange andre land.