Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. Denne utgaven inneholder en artikkel om Ayn Rands inndeling i objektiv, subjektiv og intrinsikal, og en artikkel om tvungen næringsdrift av Per-Anton Rønning.

Bladet innholder også refleksjoner om flere ulike temaer av blant andre Lasse Andre Raa.

Bladet blir i disse dager sendt til alle medlemmer som er ajour med medlemskontingenten.

Abonnement kan tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.