Fredsprisen

Som vanlig er Nobels fredspris tildelt en person/orgaisasjon som ikke fortjener noen fredspris: Atomeenergibyrået og dets leder Mohamed El Baradei.

Atomenergibyrået (IAEA) ble dannet i 1957 og skulle ha som oppgave å hindre at atomteknologien ble brukt slik at enda flere land fikk atomvåpen. Nå er omtrent 140 land med i IAEA, det har innpå 3000 ansatte, og har et årsbudsjett på innpå 2 mrd kr.

Byrået hjelper medlemslandene med diverse tiltak i forbindelse med bygging og drift av atomkraftverk, og gir råd om behandling av avfall. Denne delen av byråets virksomhet er nyttig (hvis den er effektiv, noe slike organisasjoner som regel ikke er).

Men den viktigste oppgave som IAEA har er som sagt å passe på at nye land ikke utvikler atomvåpen. Her har IAEA vært nærmest totalt ineffektiv; bare i de siste 10-15 år har tre land kommet langt i å skaffe seg atomvåpen: Irak, Nord-Korea og Pakistan. Alle disse er diktaurer, og dette viser svakheten ved organisasjoner som IAEA: de er fullstendig ettergivende overfor diktaturer. IAEA var også ansvarlig for de inspektører som undersøkte Saddam Husseins MØV-program i samsvar med våpenhvileavtalen etter Golf-krigen i 1991, og som Saddam lekte katt og mus med i de 12 årene de holdt på.

I dag er Iran spesielt farlig i og med at de utvikler atombomber, og her er en kommentar fra lederen for Fredsforskningsinstituttet, Stein Tønneson, om dette " jeg er litt overrasket over tildelingen når man [IAEA] ikke har oppnådd så mye i Iran " (Dagbladet 8/9).

Vi siterer fra London Times, som under tittelen "... ElBaradei har vært en fiasko" oppsummerer sin kommentar til tildelingen slik: " Giving the Nobel Peace Prize to Mohamed ElBaradei is a slap in the face for the United States.

That was surely the motivation; it is hard to see any other reasons for the award to him, shared with the International Atomic Energy Agency.

In the past eight years, they have failed to detect covert nuclear programmes in at least three countries - and failed to get diplomatic purchase on the problems when others have finally brought them to light. That does not amount to a contribution to world peace.

The single judgment which ElBaradei has got right in his eight years as Director-General of the IAEA is the one most provocative to the US: that Iraq, in 2003, had no significant nuclear programme.“

For å oppsummere så faller denne prisutdelingen inn i det samme mønster som vi har sett så tydelig de siste årene: fredsprisen gis til en organisasjon eller en person som har eller har hatt viktige internasjonale eller nasjonale verv, og som snakker om fred og fordragelighet, og som er ettergivende overfor aggressive diktaturer og som er kritiske (som gir "a slap in the face") mot de land i Vesten som på ulike måter forsøker å forsvare Vesten mot angrep.

"The Nobel Peace Prize" bør skifte til et mer passende navn: "The Nobel Appeasement Prize".