Siste utspill fra WTO

Det siste utspill fra WTO har satt en støkk i både bønder og politikere. Regjeringen innkalte i forrige uke de parlamentariske lederne i Stortinget til krisemøte, og bondeorganisasjonene vil ikke at tollsatsene som beskytter dem mot konkurranse og overføringer som beskytter deres ineffektivitet skal avvikles.

Utspillet fra WTO går kort fortalt ut på at store aktører - som USA og EU - nå vil redusere sine støtteordninger og fjerne eller redusere sine tollsatser for landbruksvarer. Da må andre land følge etter, og politikernes mulighet til å spille på sine favoritt-pressgrupper blir mindre.

DLF støtter dette utspillet som et skritt i riktig retning. Vi er tilhengere av individuell frihet, og dette innebærer at enhver skal ha full anledning til å velge hva man vil kjøpe og av hvem, dvs. at man ikke skal straffes for å velge å kjøpe noe som er produsert av utlendinger - det er dette toll er: dersom du kjøper en vare fra en norsk produsent, så slipper du tollen, men dersom du vil kjøpe samme vare produsert av en utlending, så må du betale en ekstra avgift til staten.

Videre er vi også imot støtteordninger, som ikke er annet enn ordninger hvor staten tvinger penger fra innbyggerne for å bruke dem på andre måter enn folk selv ville ha gjort.

Som sagt, vi er imot alle begrensninger av individers frihet, og derfor er vi imot toll og vi er imot statlige støtteordninger.

Men den reduksjonen i slike ordninger som nå forhåpentligvis kommer vil ha betydelige konsekvenser for mange bønder. Mange bønder i u-land vil nå få adgang til å selge til et langt større marked, og dette vil være bra for dem, dette vil heve deres levestandard. Bøndene i de land som hittil har vært beskyttet må nok forberede seg på omstilling og omlegging, og vi vil tro at i en del tilfeller vil dette være en noe smertefull prosess.

Men slik vil det alltid være for de som baserer seg på statlige ordninger - slike ordninger vil iblant nødvendigvis gjennomgå store endringer, og dette vil føre til plagsomme omstillinger for de som baserer seg på dem. Ville de ikke vært bedre om slike statlige ordninger ikke eksiterte? Da ville alle gradvis kunne omstille seg til skiftende markedsforutsetninger, og mengden av smertefulle omstillinger ville bli langt mindre i omfang. Ville det ikke vært bedre å ha et system hvor staten ikke blandet seg inn i økonomien i det hele tatt? DLF svarer Ja på dette spørsmålet, og det er derfor vi er tilhengere av det system hvor staten ikke blander seg inn i menneskers frivillige handel - det er derfor DLF går inn for laissez-faire-kapitalisme.