"Vil rive farlige bygninger"

Denne saken fra dagens Østlandssending er av en type som iblant blir slått opp i media:

"Oslo kommune ønsker å rive farlige bygninger på eierens regning" er overskriften på hjemmesiden, og artikkelen fortsetter slik:

"Det må bli lov for kommunen å rive farlige bygg for så å sende regningen til eierne, mener mener Byutviklingsbyråd Grete Horntvedt.

Dersom eiere ikke vedlikeholder etter gjentatte purringer og tvangsmulter, mener Horntvedt at kommunen skal få lov å rive bygningen for å iverta sikkerheten.

Plan og bygningsetaten har 70 saker hvor de har gitt eier pålegg om vedlikehold, 10 av dem er svært grove tilfeller."

Dette er hele artikkelen, og det som slår enhver oppmerksom leser at det i slike artikler aldri blir oppgitt hvorfor eieren lar eiendommen forfalle.

Eiendommen eies av en eier, og representerer således muligens store verdier. Allikevel, dersom vi skal tro medias fremstilling, så gir eieren blaffen i sin eiendom, og lar den forfalle uten å ha noen rimelig grunn til å handle slik.

Men det er en god grunn til at eierne lar bygningen forfalle: Bygningen kan gjerne brukes til et eller noen formål (bolig, kontorer, foretning, skole, restaurant, lager, etc.), og dersom eieren kan bruke bygningen til noe det er etterspørsel etter, vi han kunne tjene penger på den.

Men så har det offentlige regulert eiendommen til en bestemt type bruk, og da kan det hende at det ikke er mulig å drive bygningen lønnsomt til denne type bruk. Og da kan eieren ikke bruke den til noe som er lønnsomt, og da vil han heller ikke klare å få solgt den fordi den nye eieren vil da bare kunne bruke eiendommen til det den er regulert til. Siden eieren ikke kan få solgt bygningen og ikke kan bruke den til noe lønnsomt, så er det ikke urimelig at han bare gir blaffen og lar bygningen forfalle.

Det er dette som er grunnen til at bygninger står og forfaller. Løsningen på dette er selvsagt å fjerne alle offentlige reguleringer på bruk av eiendommer: da vil eieren kunne bruke eiendommen slik han ønsker, og da vil han som regel bruke den til noe han vil tjene penger på. Og skal han klare dette må bygningen være i god stand og se bra ut.

Igjen ser vi at grunnen til problemet er offentlig innblanding i individers fredelige handlinger, og at løsningen - i dette tilfellet å sørge for at bygninger ikke står og forfaller - er frihet.

Ja, farlige bygninger bør rives, men grunnen til at bygninger står og blir farlige er altså at det offentlige reellt sett har nedlagt forbud mot en fornuftig og lønnsom bruk av eiendommen. Løsingen er altså å fjerne alle slike forbud. Dersom all regulering fjernes fra disse eiendommene, vil nye eiere kjøpe de nå forfalne bygningene, rive dem eller pusse dem opp, sette i gang lønnsom virksomhet, og da vil vi både bli kvitt farlige og stygge bygninger, og vi vil få pene bygninger som blir brukt til noe folk synes er nyttig.