Fugleskremsler

Enda en gang har vi sett noe som nærmest må oppfattes som katastrofevarsler på TV. Denne gangen er det ikke SARS eller Alar, denne gangen er det fugleinfluensa; vi ser at fugl i Tyrkia og Romania avlives i stor stil, og grunnen er at disse er infisert av et virus, og at dette viruset kan bli med fugler som flyr vestover slikt at mange EU-land kan rammes i tillegg til Tyrkia og Romania. Vi ser EU-byråkrater, iført en bekymret maske, fortelle om tiltakene de skal sette i verk: kanskje må alle fugler holdes innendørs (dette gjelder matfugl, for eksempel høns) slik at de ikke blir smittet av fugleviruset.

Men ikke nok med det: det snakkes om en global pandemi som kan ta millioner mennsekers liv, ødelegge økonomier og kreve karanteneordninger som må gjennomføres med militær makt.

Man får altså det inntrykk fra TV-reportasjene at dette kan være livsfarlig for mennesker, det har vært snakk om mulig massevaksinasjon, og vi har overhørt personer si at "dersom dette viruset kommer til Oslo vil jeg holde meg innendørs".

Men dette viruset angriper stort sett kun fugl, og det er overhode ikke farlig for folk flest. Noen mennesker er blitt syke av dette viruset, men alle disse har hatt direkte kontakt med levende fugl. Skal man vaksinere, er det mer enn tilstrekkelig å vaksinere de som kommer i kontakt med levende fugl, de som jobber med høns, kokker, etc.

Fagfolkene vet dette, så hvorfor oppstyret? Jo, de frykter "at det viruset som nå skaper fugleinfluensa skal forandre seg og bli smittsomt mellom mennesker" (sitat fra Geir Stene-Larsen, direktør i Norsk folkehelseinstitutt, VG i går 19/10). Så de er altså redde for noe som kan skje, men som de ikke har noen indikasjoner på har skjedd.

Det ser altså ut til at denne "katastrofealarmen" er en reaksjon fra et offentlig byråkrati som blåser opp noe som angår dem for at de overfor publikum og politikere skal få bekreftet sin eksistensberettigelse.

Så, hva er realiteter i dette? Grunnen til at slike epidemier oppstår i en art er det som kalles monokulturer: dersom man har mange individer av samme art nær hverandre (for eksempel høns i et hønsehus) vil sykdommer kom kun angriper høns, lett smitte og raskt ramme hele populasjonen. Dersom hønene var spredd over større områder, og ikke kun hadde omgang med andre høner, ville slike smittsomme sykdommer få langt dårligere vilkår mht spredning. I et fritt marked vil forsikringsselskaper ha ordninger som motvirket eksistensen av skadelige monokulturer.

Man bør absolutt holde seg frisk, og dette kan man øke sannsynligheten for ved å ha et variert kosthold med stort inntak av vegetabilier. Dette medfører også at ens immunforsvar blir styrket, og at man dermed reduseres sannsynligheten for å bli syk ved smitte. Alt i alt kan man si at den farligste fuglen som folk flest i Vesten omgås er stekt kylling.