FN 60 år

For 60 år siden i dag trådt FN-pakten i kraft. De seirende makter etter annen verdenskrig hadde bestemt seg for at noen ny storkrig skulle ikke skje igjen, og de dannet derfor en verdensomfattende organisasjon slike at konflikter kunne løses ved forhandlinger, og ikke ved våpenmakt.

Seierherrene etter annen verdenskrig - USA, England, Frankrike og Sovjetunionen - ga seg selv sterke posisjoner i den nye organisasjonen, og allerede her ser vi det som ble FNs store problem: kommunistdiktaturet Sovjetunionen satt i FN og ble betraktet som likeverdig med de siviliserte demokratiene USA, England og Frankrike.

Etter hvert ble praktisk talt alle land i verden med i FN, og alle ble betraktet som likeverdige; diktaturer satt i FNs organer på like fot med de relativt frie og siviliserte demokratier.

Til å begynne med gjorde FN enkelte bra ting - de satset for eksempel militært for å slå tilbake den kommunistiske invasjon av Sør-Korea, men etter hvert viste det seg at FN stort sett kun vedtok resolusjoner og lot bandittregimer herje fritt, både i egne land og i sine naboland.

Her er en liste over noen av de svik som FN har stått for:

*De vedtok en rettighetserklæring som er selvmotsigende, og som innebærer at mennesker har krav som andre mennesker er forpliktet til å innfri - noe som er uforenlig med frihet og sivilisasjon

*Gadaffis Libya ble valgt til å lede Menneskerettighetkommisjonen

*FN har vedtatt et stort antall resolusjoner som fordømmer Israels forsøk på å forsvare seg mot aggressive arabiske fiender

*FN ved IPCC støtter det som må karakteriseres som "junk- science" i forbindelse med klimaspørsmål

*FN gjorde ingenting i forbindelse med krigen i Jugoslavia på 90-tallet

*FN gjorde ingenting i forbindelse med de kolossale massakrene i Rwanda i 1994

*FN gjorde ingenting når kommunistdiktaoren Pol Pot massakrerte millioner av mennesker i Kambodsja på 70-tallet

*FN har ikke gjort noe med den kolossale undertrykkelsen som finnes i muslimske land

*FN har ikke gjort noe med Irans støtte til terroristgrupper

*FN gjorde praktisk talt ingenting for å få Saddam Husseins Irak til å dokumentere at de hadde destruert sine masseødeleggelsesvåpen, slik våpenhvileavtalen etter Gulf-krigen i 1991 innebar

*Pga Saddam Husseins manglende samarbeidsvilje vedtok FN stadig sterkere trusler om krig mot Irak, men de våget aldri å gjennomføre det som lå i disse vedtakene. (USA, sammen med ca 30 andre nasjoner, gjorde da det som det store antallet FN-resolusjoner innebar og gikk til krig mot Irak i 2003. USA ble da beskyldt for "alenegang".)

*FN forsøker å bli en verdensregjering, og ønsker å gjøre hele verden om til en sosialistisk velferdsstat.

Slik kunne vi fortsette, men vi stanser her. La oss avslutte med å si at FN i sine grunnprinsipper er en fundamentalt sett umoralsk organisasjon, og i tillegg er den gjennomkorrupt, noe en rekke avisoppslag de siste månedene har vist. Det beste ved FN er at den er så ineffektiv og byråkratisk som den er.

FN fyller i dag altså 60 år, og det er 60 år for mye. Vi kan håpe at FN aldri vil få oppleve å fylle 70.