Ytringsfrihet

Ytrinsgrfrihet er et stort gode, og et tegn på en rasjonell sivilisasjon. I Norges grunnlov av 1814 heter det at "Trykkefrihed bør finde Sted. Ingen kan straffes for noget Skrift af hvad Indhold det end maatte være, som han har ladet trykke eller udgive ... Frimodige Yttringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte."

Slik et et tegn på et modent sivilisert land, og DLF støtter dette fullt ut.

Samme paragraf inneholder også følgende:"medmindre han forsetligen og aabenbar enten selv har visst, eller eller tilskyndet andre til ... Ringeagt mod Religionen".

Vi tolker hovedinnholdet i dette til å bety at å begå ringeakt mot religion, ikke er tillatt. Dette er etter vårt syn i strid med det vi siterte innledningsvis; vårt syn er at blasfemi må være tillatt.

I det siste har vi i Norge opplevet en rekke tilfeller som reellt har gått ut på at ytringsfrihetens kår er blitt trangere: politikere ble under valgkampen utsatt for eggekasting fra politiske motstandere, og nylig fikk en fersk minister en bløtkake kastet på seg. Det som er alvorlig er at ikke i noen av disse tilfellene har politiet grepet inn. Vårt syn er at de som kaster ting på politikere for å protestere mot deres synspunkter, bør straffes strengt. Slikt er vold, og hører ikke hjemme i den politiske debatt.

Opplagt langt verre enn det å kaste egg er det å drepe personer som man er uenig med. For ikke lenge siden ble en filmregissør i Nederland drept av en militant muslim fordi muslimer mente at en av hans filmer var blasfemisk.

Også andre ting kan tyde på mange muslimer ikke setter ytringsfriheten høyt, for å si det slikt. Nylig ble det også i Danmark avholdt store demonstrasjoner - muslimer demonstrerte mot at en avis hadde latt trykke karikaturtegninger av manne som grunnla islam, Muhammed.

Slikt er meget illevarslende. I Vesten har vi ytringsfrihet. De som er her må godt dette. Vi vil ikke finne oss i innskrenkninger i denne.

Vi vil derfor gratulere Danmarks statsminister Andres Fogh Rasmussen, som sa plent Nei til et møte med ambassadørene fra elleve muslimske land - blant dem Tyrkia, Iran og Pakistan - som ønsker at han skal straffeforfølge avisen som trykte karikaturtegningene.

Fogh sier (sitert fra www.document.no): - Det er noget rent principielt. Det vil jeg ikke, fordi det er så selvindlysende klart, hvad det danske folkestyre bygger på af principper, at det er der ikke nogen baggrund for at holde et møde om, sagde statsministeren mandag på et pressemøde. .. - Jeg har som statsminister ikke noget som helst redskab til at gribe ind overfor pressen - og jeg ønsker heller ikke et sådan redskab. Det er simpelthen fundamentet i vort folkestyre, at en statsminister ikke kan gribe og styre pressen. Så er der nogle, som siger, at pressen skal være konstruktiv. Jo, jeg tænker også tit ved mig selv, at det kunne være dejligt. Men hvem skal vurdere det? Det er et fuldstændig urimeligt krav at stille. Nej, pressen skal være kritisk. Det må jeg tåle som statsminister, og det må religioner også tåle. Et frit folkestyre har i sin kerne, at der kan stilles spørgsmålstegn ved alt - også ting, som, nogle vil føle, er provokerende, sagde Anders Fogh Rasmussen.

Vi slutter oss til dette, og håper at sensurtilhengerne får dårligere kår fremover. Men dessverre frykter vi den motsatte utvikling, en utvikling vi vil komme tilbake til i fremtidige innlegg i denne spalte.