Iran

Iran fornekter seg ikke. Nylig uttalte president Ahmadinejad at Israel må fjernes fra kartet. Dette er ikke nye toner fra ledelsen i Iran, helt identiske uttalelser har kommet fra iranske toppolitikere også tidligere.

Iran er et islamistisk diktatur som i stor grad følger sharia. Dette innebærer at Iran er et terrorvelde som praktiserer lemlestelse som straffemetode for mindre forbrytelser, og som praktiserer dødsstraff for frafall fra islam, for blasfemi, og overfor kvinner som har sex med andre enn sin ektemann. Regimet støtter også terrorister over store deler av verden, spesielt mottar de terrorister som sprenger tilfeldige sivile irakere i luften alle typer støtte fra Iran. Landet har selvsagt ingen individuell frihet på noen områder - det aller siste er at nå er det blitt forbudt å vise filmer fra Vesten i Iran. Og det er ingen hemmelighet at Iran arbeider med å utvikle en atombombe.

Kort sagt: Irans regjering er reelt sett en bandittgjeng som burde avsettes så raskt som overhodet mulig. Grunnen til at denne bandittgjengen kan sitte ved makten og nyte respekt både i og utenfor Iran er at den bygger på islam, som siden den er en religion, blir respektert i de aller fleste kretser.

Nå er det neppe mulig å avsette regjeringen i Iran, spesielt når vi vet hvor unnvikende og ettergivende de vestlige regjeringer er. Men i hvert fall burde alt sivilisert samkvem med Iran opphøre: alt kulturelt og økonomisk samarbeide med Iran burde avvikles umiddelbart.

Dessverre kommer heller ikke dette til å skje. Vestlige selskaper kommer til å fortsette å arbeide i Iran, og de ansvarlige kommer til å fortsette å lure seg selv til å tro at det de gjør er til nytte for en fredelig utvikling i Iran. Men det de gjør er ikke nyttig for en fredelig utvikling, det de gjør er kun med på å opprettholde Irans terrorstyre, et styre som som vi ser blir mer og mer terroristisk.

Dessverre må vi konstatere at vi frykter at Irans terrorstøttende regjering vil fortsette i lang tid fremover. Dette er bokstavelig talt livsfarlig for alle siviliserte mennesker og alle siviliserte land. Men ingen av de som kan gjøre noe, gjør noe av det som må gjøres.