Norge

"Norge er verdens beste land å bo, Norge er best i alt, og Norge er fullstendig ukorrupt." Dette er bildet mange nordmenn har av Norge.

Men en sak som ble avslørt på lørdag av ivrige journalister i Dagens Næringsliv har slått enda en sprekk i denne myten.

Hvis journalistene har rett, viser det seg at fremtredende norske psykiatere, en av dem ansatt i en meget høy stilling i forsvaret, har solgt (for penger!) attester til harde kriminelle slik at de skal få slippe å sone fortjente og idømte fengselsstraffer!

Og ikke nok med dette, disse psykologene er mye brukt av rettsapparatet som sakkyndige, de er ofte brukt av den ivrige forsvarsadvokat Tor Erling Staff (som selvsagt nå er disse mistenktes forsvarer), og vår nåværende justisminister, som skal undersøke saken, var en gang advokatfullmektig hos - Tor Erling Staff!

Dessuten opplyste TV2 i morges at forrige justisminster fra Ap, Hanne Harlem, søster av landsmoderen Gro Harlem Brundtland, ble varslet om denne saken, og ikke foretok seg noe.

Ja, hva forteller alt dette? At harde kriminelle kan slippe fengsel dersom de kjøper et papir fra en psykiater? At harde kriminelle lett kan gå fri selv om de blir tatt av politiet? At landets fremste psykiatere er korrupte og utsetter tilfeldige mennesker for ikke potensielle, men reelle, kriminelle? At justisministeren er inhabil i en stor og viktig kriminalsak, og ikke bare en vanlig kriminalsak, men en som involverer korrupsjon på høyt nivå i rettsapparatet? At en justisminister (Harlem) ikke undersøker grove beskyldninger mot viktige embedsmenn?

Dette er en meget alvorlig sak. Nå er det også slik at de som graver frem slike forhold som regel ikke er politiet/rettsapparatet, det er som regel journalister som graver frem slikt. Men dersom det som har skjedd tidligere i lignende saker i Norge også skal skje denne gangen, så vil ikke journalistene bli helter (slik denne type journalister blir i for eksempel USA), det som tidligere har skjedd i Norge er at journalisten blir dømt for ærekrenkelser (slik Trygve Hegnar ble da han avslørte at en stortingsrepresentant fra SV hadde jukset med sin boligadresse slik at dette resulterte i øket kost- og reisegodtgjørelse).

La oss avslutningsvis si at saken ikke er ferdig etterforsket, og at det ikke foreligger noen dom, og at man derfor ikke kan si noe sikkert om skyld. Men for oss ser det ut til at DN har en god sak.

Helt til slutt: statens eneste legitime oppgave er å beskytte oss mot kriminelle. Vi vet at den norske stat i stor grad svikter i denne oppgaven, men hvis innholdet i DNs oppslag er korrekt, er det norske rettsapparat i så stor grad ute av stand til å utføre sin oppgave at det er en skandale av enorme dimensjoner.

Oppdatering kl 1030: Skandalen vokser; VG skriver nå at "Ingen av de involverte i legeattest-skandalen blir suspendert fra jobben."