Frokost-TV

Mange vil ha lagt merke til at i disse dager er det kun TV2 som sender frokost-TV, NRK har stanset sine morgensendinger for sommeren. Hvorfor denne forskjellen? Antagelig har dette å gjøre med finansieringen av disse to kanalene: TV2 er finansiert med reklame, mens NRK er (i hovedsak) finansiert av en tvungen lisensavgift.

Dette betyr at når TV2 sender noe, så tjener de penger på dette: de plasserer reklame i sendingen og får derved inntekter. NRK derimot, de har et fast beløp å lage TV for - lisensinntektene - og ethvert program er for dem derfor kun en utgift. Så når TV2 har sendinger så gir dette inntekter, når NRK har sendinger så er dette kun utgifter. Dette medfører altså at TV2 nå sender på morgenen, mens NRK TV er taus.

Hvilken lærdom kan vi trekke av dette? Jo, at økonomien bør organiseres etter det hovedprinsipp at folk bør tjener penger på å arbeide, dvs. økonomien bør organiseres slik at hver enkelt får betalt for det han gjør av den han utfører arbeidet for. På mange områder er det slik i dag, men på mange områder er det ikke slik. Og på de områdene det ikke er slik, det er de områdene hvor tilbudet er dårligst.

I skolen og i helsevesenet er det ikke slik at de som utfører jobben: den enkelte skole og det enkelte sykehus (hvis vi ser på institusjonene og ikke enkeltpersonene) får sin finansiering ikke av brukerne, men av det offentlige, på samme måte som NRK er finansiert. Og som NRK skal disse utføre "gratis" tjenester for publikum.

Vi mener altså at også på disse områdene bør det være et direkte samsvar mellom den som mottar tjenesten og den som betaler for den. Mao. undervisning bør betales av elvens foreldre direkte til skolen, betalingen bør ikke som i dag gå omveien om staten eller kommunen. Og betaling for helbredelse av sykdom bør betales direkte av pasienten til legen eller sykehuset, betalingen bør ikke som i dag gå omveien om staten eller kommunen. (Nå kan det hende at man vil trenge sykehusbehandling som vil være svært kostbare, og slike kan man finansiere med forsikringer). Dette vil føre til en kolossal kvalitetsheving på tilbudet å disse to svært viktige områdene.

Så for den som er villig til å lære er det en god del å lære av en slik enkel ting som at det statsfinansierte NRK ikke sender frokst-TV, mens det frivillig finansierte TV2 sender.