Muslimenes demonstrasjon

Det var mange som hadde forhåpninger til gårsdagens demonstrasjon: norske muslimer skulle virkelig vise at de tar avstand fra vold og terror.

Dagbladet skrev på lederplass 4/12: «I dag vil norske muslimer og representanter for våre politikske myndigheter og mange andre markere sin avsky mot vold og terror. Det er en viktig demonstrasjon fordi det etter drapet på Theo van Gogh i Nederland har vært reist tvil om norske muslimske ledere tar tilstrekkelig avstand fra drapet som ble utført av muslimske ekstremister ... Når muslimer og etnisk norske borgere nå møtes i en felles markering mot ekstremisters handlinger, er det en positiv handling som kan bidra til å dempe fremmedfrykten ...»

I samme Dagbladet skriver spaltisten Pernille Rygg at «I dag arrangerer muslimer i Oslo sin demonstrasjon mot terror og vold. La oss håpe at de blir mange ...».

Og hvor mange ble det? Totalt var det i overkant av 200 demonstranter. Mange av disse var norske ikke-muslimer. Antall muslimer var muligens så lavt som 50. Dette i en by med ca 40 000 muslimer.

VGs reportasje sier at «Bondevik [er] skuffet over imamoppmøtet i fakkeltog», og Dagbladet brukte overskriften «Labert oppmøte i fakkeltog».

Enkelte talsmenn for muslimer har protestert mot denne type markeringer, de har sagt at de synes det er underlig at de blir bedt om å ta avstand fra noe som har skjedd i andre land (terroaksjoner begått av muslimer har skjedd i New York, på Bali, i Madrid, i Beslan, i Israel, og drapet på van Gogh skjedde i Nederland). Til dette er å si at geografi er irrelevant, det som er viktig er ideologi - og disse terroristene er tilhengere av samme ideologi som muslimer over hele verden. Dessuten har tilhengerne av denne ideologien bedrevet vold og terror så lange ideologien har eksitert, og denne ideologiens hellige skrift innholder et meget stort antall passasjer som svært lett kan tolkes slik at de oppfordrer til vold og terror. Så det er helt maturlig at ledere i vestlige land ber muslimer ta avstand fra vold og terror.

Muslimske talsmenn har også sagt at de ikke vil la seg tvinge til en type markeringer som norske politikere krever av dem. Men det var en muslim som tok initiativ til denne demonstrasjonen, og det har aldri vært snakk om å benytte tvang for å få norske muslimer til å ta avstand fra vold og terror.

Noen muslimer sier også at dersom kristne begår drap, så er det ingen som bar kristne arrangere demonstarsjner hvor de tar svansd fra slikt. Men hvor ofte skjer det at
kristne begår drap med kristendommen som begrunnelse? Dette er noe som forekommmer svært svært sjelden. Men i de siste fem år er tusenvis av mennesker drept av muslimer med islam som begrunnelse. Det er derfor muslimer blir bedt om å ta avstand fra vold og terror. Og la oss igjen minne om at da det for ca 15 år siden i Oslo ble arrangert en demonstrasjon til støtte for dødsdommen mot Salman Rushdie, så var oppmøtet av norske muslimer ganske stort.

Nå er det slik at imamner i Norge har satt i gang sin egen aksjon, de vil samle inn underskrifter fra muslimer som tar avstand fra vold og terror. Men en demonstrasjon er en langt mer synlig markeing enn en bunke ark med underskrifter.

Så det at kun ca 50 av 40 000 muslimer i Oslo deltok i demonstrasjonen, sier ganske mye om muslimers holdning til vold og terror.