Velferdsstaten skaper kriminalitet

I de siste dager har vi avisene lest om svært omfattende skattesnusk i drosjenæringen i Oslo.
500 drosjeeiere og 2000 sjåfører skal være innblandet i skatteunndragelser for omtrent 500 millioner kroner. Dette er en skatteunndragelse som har pågått over flere år, og det er visstnok én bestemt regnskapsfører som har "hjulpet" mange av disse sjåførene og eierne til å skjule enorme beløp for skattemyndighetene.

Det er altså snakk om 500 drosjeeiere og 2000 sjåfører.

I et sivilisert samfunn - kan en så stor del av en helt legitim yrkesgruppe være kriminelle?

Enhver burde forstå at dersom man får denne type kriminalitet (her definerer vi kriminalitet som lovbrudd) i slikt omfang blant vanlige arbeidsomme mennesker, må feilen ligge ikke i lovbryteren, men i lovene.

Etter vårt syn er denne tragiske situasjonen - 2500 kriminelle i en stor og viktig og absolutt nødvendig yrkesgruppe i landets hovedstad - et resultat av lovverket, og ikke av lovbryternes kriminelle innstilling.

Det er altså slik at dagens lovverk, som pålegger oss en overflod av det som de fleste vil betrakte som meningsløse bestemmelser, høye skatter og avgifter, og et enormt skjemavelde, driver vanlige folk over i kriminalitet. Dette er svært ødeleggende, både for de det gjelder og for samfunnet som helhet.

Vi har i denne spalten gjentatte ganger sitert den kloke maksime fra Frostatingsloven: "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Det vi nå ser i stadig større grad er at mengden ulover er blitt så stor at flere og flere vanlige mennesker drives over i kriminalitet, og dette er ødeleggende for landet. Det er slik som maksimen sier: landet ødes. Velferdsstaten, med sitt skyhøye skattenivå, er et drivhus for kriminalitet.

Politikerne burde være sitt ansvar bevisst. De burde foretas en meget kraftig opprydding i lovverket. Vi har dog ingen tro på at politikerne fra de partiene som er på Stortinger er i stand til dette. Skal en slik absolutt nødvendig renovasjon begynne, så må DLF inn på Stortinget - det ser ut til at først da kan avviklingen av ulovene begynne.