President Bush gjenvalgt

Det ser nå ut til at president Bush blir gjenvalgt med klar margin. Vi vil henvise til gårsdagens kommentar, og kun nå si at vi er tilfreds med resultatet.

Vi er også glade for at resultatet ble så klart at vi ikke vil få en gjentagelse av situasjonen fra valget i Florida 2000, hvor demokratene forsøkte å stjele valget. (At demokratene og deres mange venstreorienterte støttespillere i media og i akademia stadig fremstiller det som om det var republikanerne og Bush som stjal valget, viser hvor sterk den venstreorienterte løgnpropagandamaskinen er.)

Ang. valgresultatet vil vi nå kun gjengi det som USA-kjenneren Geir Lundestad uttalte i en kommentar på NRK i morges: "Over størstedelen av verden vil man synes det er greit at Bush sitter i fire år til. De eneste som vil reagere negativt er Europa, og den islamske verden."

Det Lundestad sier her bekrefter etter vårt syn at den amerikanske befolkning gjorde rett når den gjenvalgte Bush.