Pårørende i frykt

Pårørende lever i frykt, leser vi i dagens Aftenposten. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article907111.ece

"Mange pårørende ... lever i daglig frykt og bevæpner seg mot brutale pengeinnkrevere. Besteforeldre har solgt alt for å dekke barnebarns ...gjeld."

Hva slags gjeld er det snakk om? Jo, det er gjeld som narkotikabrukere opparbeider seg for å få kjøpt narkotika. "Når den narkotikaavhengige ikke makter å gjøre opp for seg, oppsøker "kreditorene" hans familie. Flere steder i landet lever foreldre i skjul. Andre har med seg kniv og balltre til sengs, for å kunne forsvare seg. Dette er et skjult problem over hele landet. Om kort tid vil det være vårt største samfunnsproblem, sier generalsekretær Jan Erik Thorsen i Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS).

Videre fra Aftenposten: Thorsen "slår nå alarm, og ønsker myndighetens oppmerksomhet rettet mot de narkomanes pårørende. Foreldre lever i skam, og anstrengelsene for å hjelpe sine barn preger hele livet deres.

- En undersøkelse blant våre medlemmer viser at halvparten er truet på livet i forbindelse med barns narkotikamisbruk, sier Thorsen.

Forbundet har 6000 medlemmer. Medlemstallet øker, og Thorsen mener de er representative for hele landets pårørende.

- Det vil kreve bred og langsiktig innsats for å gjøre noe med dette økende samfunnsproblemet, sier Thorsen, som mener det er galt å tro at alle narkomane er slike som oppholdt seg Plata i Oslo.

- Problemet finnes i alle samfunnslag, mest i det helt skjulte. Her er enorme pengesummer i bevegelse. Når brukeren selv ikke makter mer går torpedoene hardt på foreldre, søsken og besteforeldre, sier han."

Det finnes kun én eneste løsning på dette problemet. Myndighetene vil nok allikevel forsøke å innbille folk flest at det finnes andre løsninger, men det er kun én eneste løsning: legalisér alt som har med narkotika å gjøre for voksne mennesker!

Dagens forbud innebærer at narkotika blir svært dyrt, og at de som ønsker å ruse seg på slike rusgifter må oppsøke kriminelle miljøer. Denne kombinasjonen gjør at en del brukere stifter gjeld som de ikke kan betjene, og da blir ikke bare de selv rammet, men også deres slektninger blir rammet. Dette vil, som det sies i Aftenposten, " Om kort tid være vårt største samfunnsproblem".

Som sagt: det er kun en eneste løsning: voksne mennesker har rett til å benytte de rusmidler de måtte ønske. Lovverket bør innrette seg etter dette. Hvis narkotika blir lovlig vil prisene komme innefor et rimelig nivå, og all reell kriminalitet forbundet med narkotika vil forsvinne. Politiet vil kunne konsentrere seg om reell kriminalitet (innbrudd, overfall, svindel, etc.), soningskøene til fengslene vil forsvinne, mystikken omkring det forbudte rusmiddel narkotika, som trekker ungdom inn i narkomiljøene, vil bli vesentlig redusert, etc. Og all den frykt som pårørende utsettes for fra kriminelle narkohandlere vil forsvinne.

Vårt ønske om legalisering er ikke på noen måte diktert av trusselen fra banditter, eller andre "praktiske" innvendinger mot den mislykkede politikken. Nei, vi går inn for legalisering fordi misbrukere ikke krenker andre, men bare ødelegger for seg selv. Det er tragisk, men ikke kriminelt.

Bandittvirksomheten som vi beskriver her er totalt uakseptabel, og myndighetene ville kunne ha stoppet slik virksomhet dersom de hadde ønsket det, og benyttet de riktige virkemidler.

Det er tragisk at samfunnet har fraskrevet seg sitt eneste rettmessige ansvar, nemlig å beskytte de uskyldige.