Religionskrig i Nederland?

Det er vel for tidlig å si at det pågår en religionskrig i Nederland, men det vi har sett de siste dager kan tyde på at vi, ikke bare Nederland, men Europa, er på vei mot en betydelig konfrontasjon mellom muslimer og det sekulære Vesten.

I de siste par uker har kristne satt fyr på moskeer, og muslimer har satt fyr på kirker flere steder i Nederland. Utgangspunktet vil vi si var drapet på filmregissøren Theo van Gogh: han ble drept av en islamist fordi han hadde laget en islam-kritisk film. Vi vil altså si at det var dette drapet som startet det som har skjedd i Nederland. Muslimer vil antagelig si at det som begynte striden var en angrep fra van Gogh på islam; i islam er det som kjent strenge straffer for blasfemi.

La oss før vi går videre si at vi er tilhengere av religionsfrihet: alle har rett til å dyrke de guder de måtte ønske, og de har rett til å eie kirker, synagoger, moskeer o.l. hvor slik gudedyrking kan skje. Alle har rett til å bli latt i fred, så lenge de lar andre være i fred. Dette gjelder også de som bedriver religionskritikk, inkludert det som enkelte vi si er blasfemi. Vi er for full ytringsfrihet, og vi tar sterk avstand fra religiøses forøk på å diktere kunstneres arbeid, og dette gjelder spesielt de som har bedrevet kritikk av islam, f.eks. Salman Rushdie eller Theo van Gogh. De som på tilsvarende vis kritiserer andre religioner får i Vesten gå i fred, heldigvis.

Det som er skjedd i Nederland er altså at kristne og muslimer ikke har latt de andres gudshus være i fred, og slike handlinger tar vi selvsagt sterk avstand fra.

Men det ser ut til at det er i ferd med å bluss opp en kraftigere strid mellom muslimer og de kristen og de sekulære i Europa. Hva gjør vi nå? Hvordan forholder vi oss til dette slik at friheten sikres (eller helst utvides), og slik at fredelige mennesker får være i fred?

Keiser Napoleon, som var en stor hærfører, ble en gang spurt om hvordan han ville bruke sin genialitet som strateg for å komme ut av en håpløs sitasjon på en slagmark, og han svarte at "Men min genialitet ville jeg ikke ha havnet i en håpløs situasjon".

Dessverre er dagens Europa ingen politiske ledere av betydelig format; og de vi har har satt oss i det som kan bli en håpløs situasjon.

Men hva gjør vi nå?

For å sikre at alle fredelige mennesker - muslimer, kristne, jøder, ateister - få leve i fred, må nå alle fundamentalistiske miljøer overvåkes. Alle som planlegger reelle terroraksjoner må uskadeliggjøres. Alle som har begått drap, brannstifting eller andre typer reell kriminalitet må straffes strengt. På kort sikt er det intet annet vi kan gå inn for i dag. På sikt er det en vei til fredelig sameksistens mellom mennesker; fred er et resultat av at rasjonelle ider er blitt akseptert av størstedelen av befolkningen.

Dette er etter vårt syn den eneste måten Europa kan komme ut av den kritiske, men ennå ikke håpløse, situasjonen vi er kommet i. Vi frykter dog at dagens styrende politikere overhode ikke er villige til, eller i stand til, hverken å forstå den situasjonen vi er i, eller å treffe nødvendige tiltak. Og da lever vi i meget spennende tider.