Gammel nyhet: norsk mat er dyr

Norsk mat er ca 50 % dyrere enn maten i EU, leser vi i dagens aviser.(F.eks. her.) Prisene er også mer enn 25 % høyere enn i Sverige. Dette er dog ingen nyhet, det er en gammel og velkjent sannhet.

Hvorfor er mat dyrere i Norge? Fordi det er liten konkurranse i næringsmiddelbransjen i Norge, og fordi vi har høye tollmurer for å beskytte norsk landbruk.

DLFs mål er frihet, og et aspekt ved dette er at staten ikke skal legge hindringer i veien for frivillig produksjon og handel, hverken innad i Norge eller over landets grenser. DLF er altså for full frihandel. Dette betyr at vi vil fjerne alle de statlige inngrep som gjør at det er så dyrt i Norge.

Alle statlige inngrep består i å legge hindringer i veien for produksjon og handel, og det er derfor helhetlig sett tapsbringende. Dette gjenspeiles i høyere priser i Norge enn i land med færre inngrep. (Isolert sett har mange av statens tiltak positiv effekt, men disse er betalt med større negative kostnader et annet sted. Totalverdien av statlige inngrep er negativ.)

DLF vil avvikle alle restriksjoner på handel over landegrensene, dvs. vi vil gå inn for fri import av alle typer varer til Norge, og vi vil også fjerne alle de restriksjoner som bønder i dag må arbeide under.

DLF er altså for et fritt næringsliv, og all erfaring viser at dette gir den beste kombinasjon av høy kvalitet og lav pris, Et fritt marked vil også i langt større grad enn dagens marked åpne for nisjeprodusenter (som for eksempel økologisk mat).

Så frihet - retten for individer til å styre seg selv, sin inntekt og sin eiendom - er ikke bare moralsk, det er også det enest samfunnssystem som er praktisk, praktisk i den forstand at det gir et harmonisk samfunn med en effektiv og rasjonell produksjon av alt vi trenger og ønsker av varer og tjenester.