Abbas og de militante

Mahmoud Abbas har erklært sin vilje til å avvæpne og kontrollere de militante terrorgruppene i de palestinske områdene.¨ Han har bedt om hjelp fra Israel til å gjennomføre, bl.a. ved stans i militære operasjoner i PA. Det er VG som melder dette og, nevner også at dette har lenge vært Abbas ønske, men erketerroristen Arafat har hindret ham i skape fred.

Som Arafats formelle etterfølger har han nå muligheten til å gjennomføre dette, hvis han har støtte blant tilstrekkelig stor del av befolkningen. Meningsmålinger o.l. er alltid upålitelige i diktaturer som PA, slik at vi ikke skal feste for mye lit til gamle målinger som viste stor oppslutning om terrorlinjen.

Dette er et sjeldent og verdifullt lysglimt i en ellers håpløs situasjon. Palestinerne har nå en unik mulighet til å velge fred og liv, som de straks vil få dersom de griper sjansen. Arafats død vil isåfall være en stor velsignelse for både jøder og arabere. En fredelig løsning eller i det minste nedtrapping av konflikten vil ha gunstige ringvirkninger i hele regionen. Vi er begrensede optimister, basert på erfaringene, men den palestinske selvmordslinjen har ødelagt alt for dem. Det er mulig at de vil gripe sjansen til liv, nå som den har offisiell sanksjon fra deres egne ledere.