Vil du kjøpe Eiffeltårnet?

"Den franske regjering har bestemt seg for å kvitte seg med Eiffeltårnet. Det vil bli forsøkt solgt som skrapjern, og siden dette er en delikat sak må salget skje i hemmelighet. Derfor ønsker vi, som har fått salgsoppdraget av den franske regjering, å gi deg et gunstig tilbud forutsatt at du ikke forteller noe om dette salget. Men vi må ha din betaling meget snart".

På 1920-tallet var det faktisk en del forretningsmenn som fikk dette tilbudet av seriøst utseende selgere, og det var visstnok flere som kjøpte Eiffeltårnet. Selvsagt var det hele lureri, og det er vel meget tvilsomt om noen ville kjøpt Eiffeltårnet i dag.

Men den samme type svindel forekommer i dag: vi så dette senest i forbindelse med konkursen til The 5 Percent Group: 70 000 nordmenn har visstnok investert til sammen én milliard kroner i en forretningsidé som enhver burde forså ikke kunne gi de lovede 5 % utbytte hver måned.

Men stadig lar folk seg lure. Hva kan man gjøre med slikt? Denne type svindlere er ofte smarte, og de utnytter og finner huller i det regelverk som velmenende, men virkelighetsfjerne politikere har etablert for å forhindre slikt.

Det viktigste her er å oppfordre folk til å være forsiktige med investeringer: at de ikke må investere mer enn de har råd til å tape, og at hvis et konsept høres ut til å være for godt til å være sant, så er det antagelig for godt til å være sant.

DLF vil ikke gå inn for spesielle regler for å forhindre denne type svindel, slike regler vil aldri ha noe av den tiltenkte effekten. Men vi vil ha generelle bestemmelser mot svindel, og alle som begår svindel skal straffes meget strengt. Aller viktigst for å forhindre slikt er at folk er ansvarlige mennesker som har ansvar for sine valg og for de konsekvenser som følger av deres valg. Dessverre har dagens velferdsstat hatt som en av sine viktigste oppgaver å gjøre mennesket ansvarsløst. DLF beklager dette, og vil ha et annet type samfunn: DLF vi ha et fritt samfunn hvor folk han ansvar for sine valg, og dette inkluderer å holde kriminelle ansvarlige for alle de rettighetskrenkede handklinger de begår.