"Med ulov skal landet ødes".

I de siste dager har det vært to aktuelle saker som hører intimt sammen, men som ingen, hverken politikere eller kommentatorer, har sett sammenhengen imellom.

Den ene saken er statsminister Bondeviks ønske om å ha et høyt avgiftsnivå på alkohol, sist konkretisert i hans forsøk på å få de andre nordiske land til å holde et høyt avgiftsnivå på alkohol. Den andre saken er dødsfallet som fulgte av giftig smuglersprit, mye omtalt i avisene for noen dager siden.

Bondevik, og alle andre politikere på Stortinget (og i fylkesting og i kommunestyrer) tror at de kan vedta lover og bestemmelser etter innfallsmetoden - de kan ha et (muligens godt) ønske, og så kan de vedta en lov for å få dette gode ønsket gjennomført. I dette konkrete tilfellet har Bondevik & co et ønske om å redusere skader som følger med bruk av rusgifter som alkohol, og for å oppnå dette forsøker de å redusere salget av alkohol ved å gjøre prisene svært høye.

Men folk liker å ta seg en dram eller tre. Hvis prisene (på lovlig alkohol) blir for høye, vil mange benytte seg av innsmulglede varer som ikke er pålagt statlige avgifter. Det virker som om Bondevik & co overhodet ikke forstår at folk reagerer slik.

Tilsvarende skjer også på en rekke andre områder: myndighetene gjør virksomhet så dyr eller så problematisk at folk presses over i kriminell virksomhet: avgifter er høye og skjemaveldet er så stort at vanlige anstendige mennesker handler svart og lurer unna avgifter fordi de rett og slett ikke klarer å følge de byrder som politikerne pålegger dem.

Dette er meget skadelig, dels fordi smuglersprit ofte er giftig og folk kan dø av å drikke slikt, og dels fordi folk mister respekten for lov og rett, noe som gjør at folk i mindre grad følger de lover som er legitime, dvs. de som beskytter individer og deres eiendom mot tvang, svindel, overfall, ran etc. Vi er altså enige i maksimen fra Frostatingsloven som sa at "Med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødes".

Kloke politikere innser hvor grensen mellom lov og ulov går: "Lover" beskytter folks liv og eiendom, "ulover" krenker folks liv og eiendom. Kloke politikere arbeider for å lage lover og å fjerne ulover.