Den uvelkomne gjesten

"-Jeg velger å ikke svare på om det er rett eller galt å drepe homofile, det er min rett som menneske, sa Qazi Husain Ahmed til en fullsatt sal i Helga Engs hus, tirsdag, i et møte arrangert på Blindern av Muslimsk studentersamfunn.

En av tilhørerne, Ragnar Kvernes, kommenterte dette slik: " -Det faktum at Qazi i sin innledning fronter humanisme og menneskerettigheter, for så å unnlate å svare på disse viktige spørsmålene gjør meg forarget. Han svarte heller ikke på om han var for straff for blasfemi" sa Kvernes.

På spørsmålet "Hvordan tolker du dette?" svarte Kvernes at "Jeg tolker det selvfølgelig dit hen at han støtter dødsstraff for blasfemi og homofili. Hadde han vært imot dette, ville han ha uttalt seg klart og entydig". Kvernes ble så stilt spørsmålet "Overrasket foredraget deg?", og han svarte: "Ikke direkte. Det som overrasket meg, og som jeg ser som mest skremmende, var den positive reaksjonen han fikk fra forsamlingen".

Det man kan lese ut av dette, som er sakset fra Universitas 25/8, er at islamisten Ahmed er tilhenger av dødsstraff for homofili og blasfemi, og at han blir positivt mottatt av en muslimsk studentforening.

Det eneste vi vil si til dette er at Ahmeds uttalelser og reaksjonen på dem kun kan overraske de som kjenner svært lite til islam.