FN

FN er blitt en tvers igjennom umoralsk organisasjon som bør legges ned så snart som mulig. Dette er neppe gjennomførbart med det første, så vi vil derfor gå inn for at Norge skal melde seg ut av FN. Dette er antagelig også et noe urealistisk forslag i dag, men vi kan i hvert fall legge frem vår begrunnelse for at FN er ikke bare en ubrukelig, men en skadelig organisasjon.

Hovedproblemet med FN er at der sitter med mer eller mindre barbariske diktaturer side om side som likeverdige med vestlige demokratier. Dette gir diktaturene, og de ideologier de baserer seg på, en moralsk aksept som vi tar sterk avstand fra.

Det at vestens i stor grad rasjonelle sivilisasjon i og av FN likestilles med totalitære og direkte barbariske ideer, fører til at FN har fattet en rekke vedtak som var tar sterk avstand fra, og at FN på sitt beste kun er en pratklubb for taletrengte og resolusjonskåte politikere.

La oss se på noen få eksempler på hvor umoralsk FN er. FN har fattet vedtak om at sionisme = rasisme. FN har gjentatte ganger vedtatt resolusjoner som går ut på å hindre Israel i å forsvare seg mot angrep fra de fiendtlige diktaturstater om omgir Israel. Det er også ting som tyder på at FN-personell i de palestinske områdene direkte samarbeider med palestinske terrorister: "Last week, an Israeli television station aired footage of armed Arab terrorists in southern Gaza using an ambulance owned and operated by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees. Palestinian gunmen used the UNRWA emergency vehicle as getaway transportation after murdering six Israeli soldiers in Gaza City on May 11. The footage shows two ambulances with flashing lights pull onto a street. Shots and shouts ring out during the nighttime raid. A gang of militants piles into one of the supposedly neutral ambulances, clearly marked "U.N." with the agency's blue flag flying from the roof, which then speeds away from the scene." (Sitat fra Michelle Malkin's spalte.)

Hvis vi går til andre saksområder enn Israel, finner vi heller ikke oppløftende ting om FN:

FN har kun vedtatt resolusjoner for å avvæpne diktatorer som Saddam Hussein. Enhver må forstå at folk som Saddam kun kan uskadeliggjøres med militær makt.

Videre om FNs "indre liv": den nye boken «Nød-sex og andre krisetiltak» er tittelen på en bok som har skapt krise i FN-hovedkvarteret i New York. I den beskyldes FN-soldater fra Uruguay for sexovergrep. FNs generalsekretær Kofi Annan forsøkte å stanse boken. Hadde Annan vært en anstendig person hadde han satt i gang etterforskning av disse tilfellene. Boken er skrevet av Kenneth Cain, Heidi Postlewait og Andrew Thompson, som alle har FN-erfaring på forholdsvis høyt nivå fra Kambodsja, Somalia, Rwanda, Liberia, Haiti og Jugoslavia. Boken handler om fredsbevarende operasjoner, men inneholder også mange historier om ville sexfester og narkobruk blant FN-personell.

"Emergency Sex and Other Desperate Measures: A True Story from Hell on Earth" (Nød-sex og andre krisetiltak: En sann historie fra Helvete på jord) er bokens fulle tittel, og tittelen i seg selv sier litt om innholdet.

Forfatterne beskriver blant annet hvordan FN skulle gjenopprettet ro og orden i Kambodsja i 1993 i en operasjon som lignet "det internasjonale jet set på ferie", ifølge Kenneth Cain. FN-representantene deltok i ville sexorgier i en villa i Phnom Penh som var kjent for sine fredagsfester. FN-personellet hadde sin egen spesielle drink "Space Shuttle" som ble destillert på en halv kilo marijuana over en periode på seks uker.

I en annen del av boken beskrives det hvordan en pengelens bulgarsk regjering ikke hadde råd til å sende ut regulære soldater i FN-tjeneste og i stedet rekrutterte mannskaper fra fengsler og psykiatriske sykehus.

Bulgaria fikk refundert penger for hver "soldat" fra FN-hovedkvarteret i New York, og de innsatte fikk sin frihet etter endt tjeneste. I mellomtiden opererte et betydelig antall kriminelle bulgarere i Kambodsjas gater i FN-uniform.

Denne bataljonen med kriminelle galninger kom til et lovløst land. Fulle som øsekar voldtok de kvinner og krasjet FN-jeeper i høyt tempo, heter det i den nye boken.

Vi kunne fortsatt dette med mange flere eksempler, men la oss avslutte med følgende illustrerende historie: For noen måneder siden var det streik blant kantinepersonalet i FN-bygningen. Dette førte til at de FN-ansatte som skulle innta et måltid i kantinen begynte å slåss om maten, og resultatet ble at lokalet ble ramponert og at mesteparten av slike ting som bestikk og kopper og skåler og asjetter og tallerkener ble stjålet. Dette ble altså utført av de samme personene som disponerer enorme beløp, fratatt de produktive innbyggerne i verdens land, og som skal bruke disse pengene til beste for folk over hele jorden. Vi er overbevist om at FN gjør svært liten nytte, og svært mye skade.

Kort sagt: FN er en tvert igjennom umoralsk organisasjon som bør avvikles.

(Noe av det ovenstående er hentet fra Michelle Malkins spalte http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=38747, og noe er hentet fra artikler i VG. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=228751 og http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=228459 .)