Ytringsfriheten utvides ikke

Enda et av Ytringsfrihetskommisjonens mange forslag om å utvide ytringsfriheten ser nå ut til å lide nederlag. Det ble i dag kjent at FrP ikke vil støtte forslaget om å oppheve blasfemiparagrafen - FrP gir altså heller avkall på en nødvendig utvidelse av ytringsfriheten enn å legge seg ut med KrFs sterke mann Dagfinn Høybråten.

Blasfemi er definert som "i ord og/eller handling å omtale eller beskrive religioner på en nedsettende måte". Vårt syn er at denne paragrafen er sterkt i strid med ytringsfriheten. Vi mener at også religioner, på same måte som alle andre idé-systemer, må kunne utsettes for alle former for nødvendig (og unødvendig) kritikk.

Blasfemiparagrafen er dog en sovende bestemmelse - vi kan ikke huske når noen sist gang ble dømt for å ha brutt den. Men den har vært i bruk: Arnulf Øverland ble anmeld for å brutt denne paragrafen med sitt foredrag "Kristendommen - den tiende landeplage". I 1979 ble Filmen "Month Python’s Life of Brian" forbudt fordi den var blasfemisk, og i 1989 forsøkte enkelte muslimer å bruke denne paragrafen for å stanse utgivelsen av Salman Rushdies roman "Sataniske vers". Ikke i noen av disse eksemplene ble begrensningen av ytringsfriheten opprettholdt.

DLF er tilhengere av ytringsfrihet, og vi er derfor tilhengere av også dette forslaget fra Ytringsfrihetskommisjonen. Vi tar sterk avstand fra regjeringspartiene KrF, H, V, som nå sammen med FrP også på dette punktet har inntatt et tvers igjennom umoralsk standpunkt.