"Ansvarsløst vedlikehold"

Allerede for 2400 år siden hadde Aristoteles oppdaget at "det som eies i fellesskap er det ingen som tar vare på". I årene etter at dette ble sagt har vi gang på gang på gang sett dette bekreftet.

Den siste bekreftelsen finner vi i det siste nummer av Teknisk Ukeblad (16/2004), som i en artikkel med tittelen "Ansvarsløst vedlikehold", skriver "Altfor mange skattepenger smuldrer bort på grunn av mangelfullt vedlikehold av offentlige bygg!", og videre: "Det drypper fra taket. Malingen flasser av. Fuktighet trekker inn i bunnsviller og dårlig utførte detaljer. Vinduer og ventiler får råteskader. Kondens skaper grobunn for muggsopp. Hussopp og mugg gror frem i kjellere og på loft. Piper forvitrer. Murpuss faller ned. Dette er fortsatt hverdagen for mange offentlige bygninger i Norge".

Artikkelen er illustrert med flere fotografier som viser hvor forferdelig det står til.

Dette er selvsagt en stor tragedie. Ikke bare fordi bygningene mister verdi, ikke bare fordi jo lenger man venter jo mer vil det koste å pusse opp, men det mest tragiske er at folk blir syke av å oppholde seg i slike bygninger, og at bygningen kan være farlige: murpuss kan falle ned og vinduer kan falle ut (slike ting har i de siste årene skjedd på skoler i Oslo-området).

Selvsagt lover politikerne bot og bedring: "nå skal vi ordne opp og vedta an plan for skikkelig vedlikehold i de neste årene." Og alle burde vite at lite eller ingenting vil komme til å bli gjort.

En av de mange grunnene til at mest mulig bør våre på private hender er at eierne da vil ha en egeninteresse av å holde ting i stand. Det er offentlige bygg som forfaller, private bygg forfaller ikke (hvis da ikke det offentlige har pålagt eieren så mange restriksjoner at vedlikehold blir umulig).

For å opprettholde verdien på bygningsmassen, og for å forhindre sykdom og skader som folk kan rammes av hvis de bruker forfalne bygninger, går DLF inn for at flest mulig bygninger skal være i privat eie. Svært mye av det som i dag eies av stat og kommune bør derfor privatiseres.

For å snu på Aristoteles: "Det som er i privat eie vil eieren ta godt vare på."