Faller kriminaliteten kraftig?

Det finnes som kjent tre former for løgn: løgn, hvit løgn og statistikk.

Aftenposten bringer i dag på sin førsteside den gledelige overskriften "Kriminaliteten faller kraftig". Artikkelen sier at "Antall nordmenn som utsettes for vold, trusler, tyverier eller hærverk i løpet av et år, er sunket med over 100.000 fra 1991 til 2001."

Dette er ikke basert på politianmeldelser, dette er basert på spørreundersøkelser foretatt blant mer en 20.000 mennesker. (Å basere kriminalstatistikk på politianmeldelser gir et upålitelig bilde fordi folk i dag kan la være å anmelde forbrytelser fordi de vet at politiet ikke vil bry seg med å oppklare saken. Dette innebærer at den reelle kriminaliteten er større en statistikken viser.)

Undersøkelsen er dog utformet på en spesiell måte: i artikkelen ramses det opp en del forbrytelser, stort sett de forbrytelsene som de fleste av oss risikerer å bli rammet av. Men det er interessant å legge merke til de forbrytelsene som ikke er nevnt, og som da åpenbart ikke omfattes av tendensen "kriminaliteten synker": Brudd på copyrightbestemmelser (pirat-kopiering) er ikke med, hærverk (tagging) er ikke med, drap er ikke med, og heller ikke er svindel tatt med. (Vi kan ikke av artikkelen se om voldtekt er med, voldtekt kan være plassert under vold.) Heller ikke er forhold som etter vårt syn burde være lovlig, men som nå er forbudt, er omtalt: smugling, skatteunndragelser, menneskesmugling, narkotika og organisert prostitusjon. Som kjent satser myndigheten store ressurser på å bekjempe slikt, åpenbart uten å kunne vise til gode resultater.

Det er rimelig å slutte at myndighetene, for å gi inntrykk av at kriminaliteten synker, med vilje utelater de forhold hvor kriminaliteten har steget mer eller mindre kraftig.

Mht. drap, så har Kripos på sin hjemmeside følgende statistikk for antall drap i Norge per år: 43 (2003 og 2002), 36 (2001), 44 (2000), 38 (1999), 36 (1998), 29 (1994), 57(1991). Denne statistikken går kun tilbake til 1991. Hva antallet drap var på 50-, 60-, 70-, og 80-tallet er således ikke så lett å finne informasjon om. Dessuten omfatter disse tallene kun drap etter straffeloven § 233 1. og 2. ledd, altså forsettlig eller overlagt drap. Uaktsomt drap, drapsforsøk eller legemsbeskadigelse med døden til følge er da ikke med i statistikken.

Hvis det er sant at den reelle kriminaliteten synker (reell kriminalitet er rettighetskrenkende handlinger som hærverk, tyveri, innbrudd, ran, svindel, ran, voldtekt, drap, etc.), så er vi glade for det. Men når vi ser overskrifter som følgende i dagens aviser, så er vi sterkt i tvil om kriminaliteten virkelig er synkende: "Mann (25) skutt i Oslo" (VG), "Økokrimaksjon hos Netcom" (Dagbladet), "Truet med å drepe fotballdommeren" (Dagbladet), "Én av ti ungdommer siktet for forbrytelser" (Dagsavisen), og "Avslører falske helsearbeidere hver uke" (Dagsavisen).