Forurensing dreper

"37 000 europeiske barn døde av dårlig vann og luft på et år" kan vi lese i dagens aviser. Tallet, som gjelder for 2001, er hentet fra en rapport utarbeidet av WHO. Rapporten sier også at 34 prosent av alle dødsfall blant personer under 19 år skyldes miljøårsaker.

Ikke uventet forteller rapporten også at forurensningen er størst i de tidligere sosialistiske landene i Øst-Europa.

Hva kan man lese ut av dette? For det første kan man se av dette at forurensning - skadelige bistoffer som ved produksjon slippes ut i mat, luft og vann - er farlig. Vårt syn er at forurensing er det eneste miljøproblemet: alt det andre som miljøbevegselen legger vekt på: drivhuseffekten, ressurskrise, overbefolkning, bioteknologi, atomkraft, etc. er ikke problemer i det hele tatt, i enkelte tilfeller tvert imot.

Videre, skadene fra forurensing er minst i Vesten, hovedproblemet er som rapporten sier størst i Øst-Europa. Landene i Øst-Europa hadde i perioden fra annen verdenskrig og frem til ca 1990 en sosialistisk styreform, og denne førte nødvendigvis til stor fattigdom. Det var heller ingen respekt for eiendomsretten, og ingen ble holdt ansvarlige for krenkelser av eiendomsretten, som forurensing er. Dette innebærer at fattigdom innebærer stor forurensning, og at velstand medfører redusert forurensning. La oss også minne om at velstand forutsetter respekt for eiendomsretten, og forurensning altså er å krenke andres eiendomsrett. Forurensning kan derfor best bekjempes ved å styrke eiendomsretten.

Alle de på venstresiden - partiene, miljøbevegelsen, ATTAC, etc. - arbeider for å svekke eiendomsretten ved å gå inn for mer offentlig innblanding på alle områder, og de arbeider derfor reelt sett for et system som vil medføre øket forurensning.

La oss også nevne at også WHO er en organisasjon med en politisk agenda, og at dens forskningsresultater må taes med en klype salt eller ti.