Israel

Til tross for sterk kritikk fra "the usual suspects" - fredsbevegelsen, akademikere, intellektuelle, venstreorienterte politikere - sto Israel på sitt: de forsatte byggingen av et gjerde for å holde palestinske selvmordsbombere ute, og de fortsatte å drepe terroristledere.

I dag kan vi se et resultat: Siden midt i mars har Israel ikke blitt utsatt for noen terroristangrep*. Og dette er en stor forandring: i løpet av de siste fire år er ca 1000 israelere blitt drept i ulike terrorangrep fra palestinere.

Israels politikk har knust palestinernes aggressive terrorkrig, den såkalte intifadaen. På sitt verste - mars 2002 - var det omtrent 10 terrorangrep mot Israel, og 85 israelere ble drept på en måned. I de siste tre måneder er ingen blitt drept.

Dette har også ført til bedre forhold for palestinerne. Siden det ikke har vært noen terrorangrep mot Israel, har det heller ikke vært nødvendig for Israel å gå inn i såkalte palestinske områder for å finne terroristene og deres våpenlagre etc.

Vi er glade for at vi igjen kan gratulere Israel med en vellykket politikk.

Men det må mer fundamentale ting til for å oppnå varig fred i området. For det første må den arabiske siden akseptere Israels eksistens. For det annet må arabiske samfunn organiseres slik at innbyggerne har stor grad av individuell frihet, og for det tredje må det ikke etableres stater som kan bli brukt som angrepsbase mot Israel.

Vi håper at det blir fred og velstand for alle i området, og det som har skjedd de siste tre måneder gjør at vi på dette punktet er noe mindre pessimistiske enn tidligere.

*Dessverre ble denne gode tendensen brutt i går (28/6) i og med at det da ble avfyrt raketter fra Gaza mot mål i Israel. Angrepet førte dessverre til tap av menneskeliv.