Helsetilbud avhengig av bosted?

Velferdsstatens tilhengere hevder at alle bør motta det samme helsetilbud uavhengig av slike ting som inntekt og bosted. Nå viser det seg at i dagens Norge blir heller ikke dette oppfylt i dagens Norge. En reportasje i Dagsrevyen i går fortalte om en rekke behandlingssøkende som mottok behandling i Danmark. De som tilhørte Helse Sør og Helse Øst (to av de fire geografisk inndelte delene av det offentlige helsetilbudet i Norge) mottok behandlingen "gratis", dvs. betalt av det offentlige, mens de som tilhørte Helse Vest og Helse Nord måtte betale behandling og opphold - opptil flere hundre tusen kroner - selv.

Dette er selvsagt urettferdig, men slike forskjeller er uunngåelige i et offentlig tilbud.

Det eneste som kan bli rettferdig er hvis hver enkelt selv tegner en helseforsikring. Da kan han eller hun selv bestemme hvor omfattende den skal være, og dette vil da være med på å bestemme premien. Premiens størrelse vil også avhenge av den enkeltes risiko; det er grunn til å tro at ikke-røykende vegetarianere som trimmer jevnlig vil måtte betale mindre for en helseforsikring enn en storrøykende, øldrikkende sofapotet som aldri spiser frukt og grønnsaker.

En slik ordning vil ikke bare være rettferdig, den vil også inneholde inecentiver til en sunnere livsførsel.

DLF ønsker at dagens finansiering av helsetilbudet, som består av skattefinansiering og at byråkrater tildeler midler etter uforståelige kriterier, skal erstattes av et system hvor hver enkelt kan tegne forsikringer etter egne vurderinger av ønsker og behov. Vi ønsker også at hele helsetjenestetilbudet skal privatiseres. Kun da kan vi få et helsetilbud av høy kvalitet