Overvåkning av studenter

Flere nyhetsmedier forteller idag at Politiets Sikkerhetstjeneste overvåker studenter som kan tenkes å stå i forbindelse med grupper som planlegger terroraksjoner.

Vi er glade for dette. Vi lever i en farlig tid, diverse grupper, spesielt islamistiske grupper, har stått bak en rekke terroraksjoner mot sivile, både i Vesten og i arabiske land, og slike aksjoner må så langt det er mulig forhindres. Overvåking er en nyttig virkemiddel i så måte.

Vi støtter altså at slik overvåking skjer, men vi er skuffet over at dette er avslørt og omtalt i mediene. At slik overvåkning finner sted burde være opplagt, men konkrete opplysninger om slik overvåkning burde forblitt hos PSTs tjenestemenn.