Nynorsk og demokrati

Oslo kommune vil igjen forsøke å få sine skoleelever til å slippe tvungen skriftlig nynorsk i den videregående skolen. De sender nå en søknad til regjeringen, og håper på bedre resultat enn forrige gang. Forrige gang de søkte om å få slippe nynorsk, sa regjeringene nei.

Problemet nynorsk i skolen kan benyttes til å gi en perfekt illustrasjon av et av demokratiets mange problemer: anta at tre grupper, hver med 17 % oppslutning, ønsker å få gjennomført sin hjertesak. Da vil representanter for hver gruppe si til representanter for de to andre at "hvis dere stemmer for vår sak, vil vi stemme for deres". Da vil hver sak, som alene har 17 % oppslutning, i avstemninger få til sammen 51 % av stemmene, og vil bli gjennomført.

Det er slike forhold som ligger bak når alle i Norge skal tvinges til å lære skriftlig nynorsk selv om mindre enn 20 % av befolkningen bruker nynorsk som hovedmål.

DLF håper at søknaden vil bli innvilget; nynorsk er for de fleste ikke-nynorsk-brukere om ikke en pest og en plage, så noe som ikke er spesielt populært. Dessuten fører Norges meget originale ide om at vi skal ha to likestilte skriftspråk til kolossale ekstrautgifter - for eksempel må alle lærebøker og alle offentlige skjema foreligge på både bokmål og nynorsk. Videre har man nynorskkvoter i NRK, offentlige institusjoner må oppfylle nynorskprosenter, osv.

Ja, beslutningene om tvungen skriftlig nynorsk er demokratisk fattet, men dette viser kun hvor urettferdig demokratiet er. DLF vil dog presisere at alternativet til demokrati ikke er diktatur; demokrati er en form for diktatur: demokrati er flertallsdiktstur.

Alternativet til demokrati er frihet: frihet innbærer respekt for individers rettigheter, dvs. frihet betyr at ingen har rett til å initierte tvang mot andre. "Vi er av den oppfatning at hvert individ er utstyrt med ukrenkelige rettigheter, blant disse er retten til liv, til frihet, til eiendom, samt retten til å søke etter lykken, og at statsmakten er opprettet for å beskytte disse rettighetene". (Dette er en noe forbedret versjon av et sitat fra Thomas Jefferson.)

DLF følger prinsippet om individers rettigheter fullt og helt. Vårt primære standpunkt er i samsvar med dette, og dette innebærer at alle skoler skal være private, og at hver skole da selv kan bestemme hvilket språk den vil benytte. Sekundært går vi inn for at i dagens skole bør sidemålet være frivillig.