Victors virksomhet

Etter at Victor Norman nu vel og vakkert har beklaget sitt noe overdådige forbruk, på vår regning, er det på sin plass med litt ettertanke.

Det er ganske visst helt uholdbart at politikere sløser bort mine penger på sine egne favorittprosjekter. Jeg liker dårlig at mine surt innbetalte skattepenger går til andre formål enn drift av nattvekterstaten. I dette tilfellet misliker også sosialister offentlig sløsing, en ny og gledelig utvikling.

Men det kunne vært meget verre. Norman kunne ha brukt pengene ihht valgtruslene, eller valgløftene om du vil.

Han kunne f.eks brukt dem til å innføre nye støttetiltak til svake bedrifter i min bransje, slik at mitt firma mistet oppdrag til svakere konkurrenter som jeg således subsidierte mot min vilje. Han kunne også latt sin kollega Brende disponere pengene, som ville brukt dem på barskogsvern. Det ville kanskje medført at jeg ble fratatt råderetten over en del av min eiendom, uten å bli spurt og uten å få erstatning.

Pengene kunne havnet som støtte hos aviser og forfattere som målrettet angriper og undergraver alle mine verdier. Det er ille å tvinges til å betale for ideologiske angrep på seg selv.

Det er mange formål regjeringen har "lovet" å bruke pengene mine på. Denne gangen ble de heldigvis bare spist og drukket opp, og påførte meg således ikke ytterligere skade. Han skal ha takk for det, iallefall.

(Denne kommentarern er skrevet av Inge Simon Thorbjørnsen, styremedlem DLF Oslo.)