Ja til selvbestemt abort

President George W. Bush har nylig godkjent en lov som innebærer et forbud mot en viss type senarborter ("partial birth abortions"). Vi frykter at dette er de kristenkonservatives første skritt i å få innført et totalforbud mot aborter, dvs. de ønsker å avvikle en mulighet som amerikanske kvinner har hatt i omtrent tretti år.

DLF støtter selvfølgelig retten til selvbestemt abort. Et forbud mot abort er et kolossalt inngrep i kvinnens rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, og vi er sterke motstandere av et slikt forbud.

Men hvorfor ta dette opp her? DLF er naturligvis primært opptatt av norsk politikk, ikek amerikansk innenrikspolitikk.

Grunnen er at religiøse krefter i de siste par tiår har blitt styrket over hele Vesten, også i Norge. Riktignok ligger KrF med brukket rygg for tiden, men totalt sett er kristne krefter på fremmarsj. Også en annen religion, islam, får stadig sterkere innfydelse i Norge.

Dette er meget urovekkende. Alle religioner er sterke motstandere av individuell frihet, og vi frykter at vi snart vil få en omkamp om retten til selvbestemt abort. DLF er foreløpig ikke et stort parti, men ingen skal være i tvil om hva vi mener om denne - og heller ingen andre - saker: DLF støtter fullt ut individets (lockeanske) rettigheter, og dette innebærer at det er den gravide kvinnen selv som har det avgjørende ord mht abort.