Fundamentalister strammer inn retten til abort

Fundamentalistene i KrF og SV går nå inn for innstramminger av kvinnens rett til selvbestemt abort.

Den nye bioteknologiloven, som ble vedtatt i går, innebærer at den tidligere adgangen til å benytte ultralyd til medisinsk bruk før 18. svangerskapsuke, strammes inn.

Det dette i praksis betyr er at regjeringen ved KrF, med SV som støttespiller, går inn for at blivende foreldre ikke skal kunne benytte ultralyd for å finne ut om et foster er skadet for derved å få utført et abortinngrep.

Den nye loven er strengere enn alle tilsvarende lover i Europa, og er nok er tegn på at fundamentalistiske holdninger er på vei inn igjen i Norge. Tilhengerne av loven benytter det som mange vil oppfatte som høyverdige argumenter - "vi må ikke tukle med skaperverket" - men egentlig er det en formyndersk gammelmannspietisme som står bak.

Lovens intensjon er at abort ikke skal foretas dersom grunnen til aborten er at foreldrene oppdager at barnet er sykt/skadet.

Det er opplagt at skade/sykdom kan være til stor plage både for foreldre og barn, og DLF - tydeligvis i motsetning til KrF (og de andre regjeringspartiene Høyre og Venstre) og SV - foretrekker helse og sunnhet fremfor sykdom.

Dessuten er DLF sterke tilhenger av "tukling med skaperverket" når formålet er å forbedre menneskers liv. DLF står fullt og helt på kvinnens rett til å avgjøre om hun skal ha utført et abortinngrep eller ikke, og vi vil ikke legge noen begrensinger på bruk av teknologi for å skaffe informasjon, heller ikke i slike tilfeller.