Kampen mot medisinen

De farmasøytiske selskapene har i meget stor grad bidratt til vestens velferd. Takket være industriens store forskningsinnsats har vi idag medisiner for de fleste lidelser, fra kreft til trivielle plager. Nå rettes det skarpe angrep mot denne velsignelsen fra mange hold, under dekke av å gjøre medisin billigere for fattige.

Internasjonalt pågår det store kampanjer i regi av FN, afrikanske og europeiske regjeringer og NGO's mot patentinnehaverne ifb AIDS-medisin. Disse anklages for de fæleste ting, som f.eks å holde tilbake medikamenter i den hensikt å øke sykdommens utbredelse. Dette skjer samtidig som at de samme organer pålegger farmasøytindustrien opptil 10 års ventetider for å få godkjent medikamenter for salg.

Målet for disse er å oppheve patentbeskyttelsen for medisinsk teknologi, slik at alle forskningsresultater kan kopieres fritt. Dette tror man etter sigende skal gjøre AIDS-medisin billigere og mer tilgjengelig for fattige pasienter.

Det motsatte er selvfølgelig sant. Når enhver tjuv legalt kan kopiere produkter, vil forskningen stoppe opp, og farmasien vil forlate dette feltet. Virkeligheten er slik at forskning koster, og selv ikke store mengder ønsketenkning vil endre en tøddel på dette.

Mange selskaper har desverre bukket under for det moralske presset mot profitt, og inngått forlik med f.eks Sør Afrika og FN. Dette skyldes at ledelsen i disse selskapene ikke har den etiske forståelsen som må til for å kunne forsvare sin stilling som høyverdige verdiskapere.

Det kan synes som om ethvert selskap som virkelig bringer verden fremover med sin innovasjon, produktivitet og økt velferd for seg selv og sine kunder, vil bli rammet av altruistenes raseri. Microsoft, Shell, Ford og McDonalds har alle blitt offer for store kampanjer på grunn av sine gode og rimelige varer.

Denne sammenhengen er ikke tilfeldig. Alle firma som virkelig skaper merverdi vil som et resultat av dette, oppnå stor fortjeneste. Når kundene tjener på en god handel, vil leverandøren også tjene godt. Slik er handelens vesen.

Siden det moralske ideal (altruisme) som folk flest bekjenner seg til krever selvoppofrelse, vil alle verdiskapere automatisk bli rammet av motvilje og forbitrelse. Så presis er kollektivistenes nese for profittskapere, at vi nesten kan stole på dem. Dersom et firma får en kampanje rettet mot seg, er sjansene store for at de er verdt å handle med !

Inge Simon Thorbjørnsen, styremedlem i Oslo DLF.