Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL kommer ut i disse dager. Av bladets innhold nevner vi en artikkel om liberalismen av Vegard Martinsen, Per-Anton Rønnings kommentar til et utspill i høstens valgkamp under tittelen "Stem på en student!", og en artikkel om det påståtte valgsirkuset i California.

To artikler tar for seg forholdene i to av våre naboland: Per Henrik Hansen beskriver Danmarks tilsynelatende velstand som Potemkins kulisser, og Per-Anton Rønning skriver om suksesshistorien Estland.

Dessuten finner man blant annet en lengre artikkel av Lasse Andre Raa om fattigdommen i den tredje verden.

Bladet sendes gratis til alle medlemmer av DLF. Ikke-medlemmer kan tegne abonnement, som for en årgang - fire numre - koster kr 140. Abonnement tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første nummer av LIBERAL dessverre utsolgt.