Påskudd for tvang og styring

"Rikdommen ødelegger oss" er tittelen på første side av Dagsavisen i dag. En filosof siteres, og han sier følgende: "Vi har ikke rygg til å takle den økende rikdommen".

Et av formålene med oppslaget er selvsagt å legitimere sosialisters styringsiver: "Når (endel) frihet gir rikdom, og frihet ikke er bra, så må friheten reduseres."

Men enkelte husker vel det påskudd sosialister brukte for å legitimere styring og tvang for ikke så lenge siden? Da sa sosialistene at frihet førte til fattigdom for de store masser, og at styring måtte til for å hjelpe arbeiderene å få en del av rikdommen.

Så hvis frihet ifølge sosialistene fører til fattigdom, må det styring til. Men hvis frihet fører til rikdom, og rikdom ifølge sosialsiter ike er et gode, da må det også styring til. Kjernen i dette er at sosialister ønsker styring, uansett.

(Eller kanskje er formålet at sosialister ønsker å legitimere at deres politikk vil redusere velstanden/rikdommen: "Ja, vi har styrt og dere er blitt fattigere, men dere har det egentlig bedre - velkjente synsere sier jo at "rikdom ødelegger oss").

Faktum er at frihet - respekt for individers rettigheter, dvs. en ren markedsøkonomi - fører til velstand (rikdom). Velstand er et gode, men det fundamentale er at frihet og ansvar for eget liv og egen skjebne er det som best setter oss i stand til å fungere på en moden måte. Grunnen til at det idag er så mye som går galt, et at det offentlige i så stor grad ikke bare har redusert friheten, men også har fratatt oss ansvaret for eget liv.