Kriminalomsorg

Enda en gang har TV2s Holmgang (i går, 1/10) tatt opp hvordan Norge behandler kriminelle og deres ofre. Enda en gang fikk vi høre hjerteskjærende historier om hva uskyldige mennesker er blitt utsatt for, og enda en gang fikk vi høre at forbryterne slapp unna med svært milde straffer. (98 % av seerne mente at straffene var for milde.)

Ett eksempel: En ung tobarnsmor fortalte at hun var blitt overfalt i oppgangen i sin egen boligblikk. Under overfallet kjempet hun imot, men hun kom til at det eneste som kunne redde henne var at hun spilte død. Da ble hun trukket inn i et hjørne og voldtatt, og etter at mannen var ferdig forlot han åstedet. Så kom han etter kort tid tilbake for å rane henne - han tok hennes veske, smykker etc.

Politiet klarte å finne mannen, og han ble dømt. Maksimumsstraffen for en slik forbrytelse er ti år. Mannen ble dømt for voldtekt i svært skjerpende grad, og han ble dømt til fire års fengsel. Han vil slippe ut etter ca tre og et halvt år i fengsel.

DLF synes at denne straffen er skandaløst lav. Etter vårt syn burde en straff på omtrent 15 år være rimelig.

Tilstede i Holmgang var også justisminister Dørum, og han snakket mye om omsorgen for de kriminelle. Etter vårt syn fortjener de kriminelle ikke omsorg, de fortjener straff.

Til spørsmål om hvorfor straffen i den omtalte saken var så lav, svarte Dørumn at denne straffen var streng i forhold til hva som hadde vært vanlig straff for denne type forbrytelser i Norge.

DLF vil arbeide for at alle kriminelle skal straffes strengere, og med reelle kriminelle mener vi folk som begår rettighetskrenkende handlinger (overfall, ran, tyveri, svindel, drap, etc).

I dag er politiet og domstolene dessverre mye opptatt med saker som ikke børe være klassifisert som kriminalitet: smugling, narkotika, prostitusjon, skatteunndragelser, porno.

DLF ønsker at kriminelle skal straffes strengt. Men etter soning må også kriminelle få hjelp slik at de ikke velger å fortsette sin kriminelle løpebane. Slik hjelp bør bestå i at de hjelpes med å få jobb og bolig. I dag er det slik at kriminelle, når de has sonet ferdig, blir satt på gaten med litt penger og sine eiendeler i en plastpose. Med en slik start et det meget fristende å søke til det gamle kriminelle miljøet de var i, før de ble satt i fengsel.

Formålet med en slik ordning med "half-way-houses" (som de kalles i USA), er å redusere kriminaliteten ytterligere. Vi er overbevist om at strenge straffer i svært stor grad vil redusere kriminaliteten, men for å redusere kriminaliteten enda mer, bør staten hjelpe de løslatte med å komme inn i ordnede arbeids- og boforhold. Hvis de løslatte allikevel igjen skulle begå kriminelle handlinger, da vil de bli idømt en straff så lang at når de etter denne soningen kommer ut, vil de være for gamle til å være kriminelle.

Det er DLFs syn at dett er den politikk som er rettferdig overfor både ofre og forbrytere. DLF vil beskytte alle ofre som er rammet, og vi vil gjøre vårt til at færrest mulig av oss blir ofre i fremtiden.