"Ingen masseødeleggelsesvåpen i Irak"

Denne overskriften kan man i dag finne i samtlige norske aviser. Formålet med denne overskriften er å påstå at USA ikke hadde noen legitim grunn for sin frigjøring av Irak.

Den amerikanske våpeneksperten David Kay fortalte i natt to kongresskomiteer at det foreløpig ikke er funnet noen kjemiske eller biologiske våpen i Irak. Som kjent la president Bush (og statsminister Blair) stor vekt på Iraks masseødeleggelsesvåpen som årsak for sin krig mot Saddam Husseins Irak.

Vi har tidligere på disse sider gitt uttrykk for at USAs krig var en ren forsvarskrig: ulike grupper far Midt-Østen området har gjentatte ganger begått terrorhandlinger mot Vesten og spesielt USA. Angrepet på WTC 11. september 2001 var ikke den første - men det var det hittil siste - i et stort antall angrep på spesielt USA. Disse angrepene var støttet ideologisk, militært og økonomisk av blant annet regjeringene i Afghanistan, Iran, Irak og Syria.

USA har derfor alle rett til å gå til krig - forsvarskrig - mot disse landene. Dessverre valgte Bush å fremstille krigen mot Irak ikke som en forsvarskrig, men som en krig som skulle hindre Saddam i å bruke masseødeleggelsesvåpen mot Vesten. Bush regnet åpenbart med at dette var et moment som kunne få andre land til å alliere seg med USA mot Irak.

Det er klinkende klart at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, og at Saddam til og med hadde brukt dem mot deler av Iraks egen befolkning. Videre er det klart at våpenhvileavtalen etter Golfkrigen innebar at Saddam Hussein skulle nedruste og eliminere alle masseødeleggelsesvåpen. Videre, at dette skjedde skulle kontrolleres av FNs våpeninspektører. Det er også klart at Saddam lekte katt og mus med våpeninspektørene hele tiden etter våpenhvilen. Det er også klart at FN gang på gang vedtok resolusjoner som innebar at nå måtte Saddam samarbeide med våpeninspektørene, ellers Men FN er alt for vankelmodig til å sette makt bak sine resolusjoner, så i strid med gjentatte overveldende flertall i FN fortsatte Saddam å lure våpeninspektørene.

Bush trodde åpenbart at dersom han spilte på Saddams masseødeleggelsesvåpen, så ville han få flere land med seg i en krig mot Irak.

Bush’ plan slo feil. Bortsett fra England, var det ingen store land som gikk med på USAs side. Det Bush burde ha gjort var å si at "USA er angrepet av grupper som er støttet av Saddam Hussein. For å forsvare oss må vi eliminere Saddams styre".

Hadde Bush gjort dette, ville situasjonen ha vært helt annerledes i dag. Dessverre gjorde han ikke dette, og han har store problemer på hjemmebane.

Mht. situasjonen i Irak i dag, mener vi at på sikt vil alle anstendige mennesker tjene på at tyrannen Saddam er fjernet. Det er også god grunn til å hevde at situasjonen i Irak er langt mindre ille en reportasjene i norske media fremstiller. I den forbindelse vil vi anbefale denne artikkelen.