Statsbudsjettet 2

Et av formålene med et statsbudsjett er det som kalles "å stimulere økonomien", dvs. sørge for at velstanden stiger. Det er en måte å gjøre dette på: å øke indivdets frihet, dvs. ved å redusere skatter og avgifter, og ved å redusere belastninger på næringslivet som ved å kraftig redusere skjemavelde, begrensinger som følge av arbeidsmiljøleven, etc.

Slik er det selvsagt intet av i årets forslag til statsbudsjett, snarere tvert i mot. Forslaget er nærmest kjemisk renset for forslag til skatte- og avgiftslettelser, mens en rekke avgifter økes. Dette vil føre til at folk flest får dårligere råd.

Videre vil arbeidsledigheten sannsynligvis fortsette å øke - forslag om å gjøre det lettere for bedrifter å utvide og derved å øke sin arbeidsstokk finnes ikke.

Så intet tyder på at dette budsjettforslaget vil føre til øket reell vekst i Norge.

Vi vil muligens komme tilbake med en mer detaljert kommentar på et senere tidspunkt.