Arnold vant

Som ventet vant Arnold Schwarzenegger guvernørvalget i California. Forgjengeren, Gray Davis, hadde lovet å gjøre California til et utstillingsvindu for det demokratiske partiets politikk, og dessverre lykkedes han med det: Staten har en gjeld på 38 milliarder dollar, fagforeningenes ansatte i den statlige administrasjon har fått kolossale lønnstillegg, særgrupper kunne oppnå fordeler ved å gi pengegaver til det demokratiske parti, "ulovlige" innvandrere ble tildelte enkelte "sosiale rettigheter", osv.

Schwarzenegger står nå foran en uløselig oppgave. Vi tror ikke at han vil klare å løse de problemer som California står overfor. Vi bør merke oss de kloke ord som forfatteren Mario Vargas Llosa, en annen som på tilsvarende måte som Schwarzenegger kom til politikken utenfra: "When you enter politics you think that it is going to be a matter of discussing ideas, promoting principles. But you discover most of thet ime politics is gossip, speculation, intrigues - something that is very sordid and disappointing from an intellectual and moral pint of view". (Dette uttalte Llosa i forbindelse med presidentvalget i Peru I 1990, hvor han var kandidat, men hvo han ble slått på målstreken av Fujimoro. Fujimoro ble senere dømt for korrupsjon, man han klarte å unnslippe og oppholder seg nå i sitt opprinnelige hjemland Japan.)

Så Schwarzenegger er som et lam som nå blir kastet til ulvene. Vi tror ikke han klarer å rydde opp i California, og dette er svært negativt fordi Schwarzenegger oppfattes som en høyreorientert politiker. Resultatet vil bli en korrekt oppfatning om at venstresiden (demokratene) lager kaos, og at når de som oppfates som høyresiden (republikanerne) forøker å rydde opp, så blir det bare verre. Tilsvarende har skjedd, og vil fortsette å skje, i alle land hvor man har et demokratisk styresett.

Løsningen? Den eneste løsning, og dette gjelder alle land, er en konsekvent liberalistisk politikk, dvs. en politikk som lar folk selv få styre det de eier. Men det finnes kun ett parti som står for dette, og dette partiet er foreløpig relativt lite.