Internett og frihandel

Frihandel innebærer at personer i ett land kan kjøpe hva de ønsker i et annet land og ta det med seg hjem uten at staten blander seg inn med toll, avgifter, kvoteordninger etc.

Alle handelsavtaler mellom land i dag kalles frihandelsavtaler, men dette er et skoleeksempel på falsk markedsføring. Hvis man kan ta med seg hva man vil over landegrensene - som frihandel som nevnt betyr - så er det ikke nødvendige med dagens "frihandelsavtaler" på tusenvis av sider som redegjør for et vell av detaljer ang. tillatte mengder, priser, varedeklarasjoner, osv.)

Mange bedrifter driver selvsagt omfattende handel over landegrenser, og det villniss av regler som finnes skaper mye irritasjon og store ekstrautgifter for bedriftene.

Men også privatpersoner rammes av mangelen på frihandel, noe en artikkel i dagens Aftenposten beskriver. Med Internett åpnet det seg handelsmuligheter som rett og slett er fantastiske. Nå kan enhver med noen tastetrykk kjøpe hva han eller hun måtte ønske, ikke bare bøker, CRer og DVDer, men også klær, sko, samleobjekter og alle mulige andre artikler.

Når de bestilte artikler ankommer postkontoret og man får hentelappen i posten, da begynner irritasjonen - da skal forsendelsen ilegges moms, toll og evt. andre avgifter. I tillegg må man også iblant betale for den jobben tollvesenet/posten gjør med å fortolle pakken. Altså: ikke bare ilegges avgiften, staten krever også at den som må betale avgiften må betale for den jobben som staten utfører når den regner ut hvor stor avgiftene skal være!

DLF synes at dett er uhørt. DLF er for full frihandel, og dette innebærer selvsagt også for varer kjøpt av privatpersoner på Internett (og via andre postordresystemer).

Nå er regelverket komplisert, så det er ikke mye vi kan gjøre i første omgang. Men noe av det aller første vi vil gjøre er å heve de skatte- og avgiftsfrie grensene. I dag er det slik at pakker med en verdi på under kr 200 slipper alle avgifter. Det som lett kan gjøres er å heve denne grensen slik at alle i praksis kommer under. Målet er selvsagt å avvikle alle avgifts, skatte- og tollordninger. Men i første omgang vil DLF raskt gjøre det enklere for de som handler på Internett ved å heve det skattefrie taket.