"Palestinere jublet over attentatet"

I går var det enda en terroraksjon i Midt-Østen: Fire mennesker ble drept av en fjernutløst, nedgravet bombe som ble utløst da en bilkortesje passerte. Tre av de drepte var amerikanere, og ifølge Aftenposten i dag, hvor vi har hentet overskriften, jublet palestinerne over det som skjedde, og når åstedsgranskerne ankom åstedet, kastet palestinere stein mot dem.

Det er selvsagt et mønster her: palestinere har i de siste ti år utsatt tilfeldige sivile israelere for et meget stort antall bombeangrep. Disse angrepene har bred støtte i den palestinske befolkningen, dessverre, og de er også støttet, om ikke alltid åpenlyst, av de palestinske lederne.

Slike aksjoner er selvsagt fullstendig uakseptable, og det Israel burde gjort er å eliminere de palestinske lederne. Dessverre har Israel inngått en rekke "fredsavtaler", avtaler som er fra den palestinske siden kun ment som forsøk på å få Israel til å ruste ned, slik at Israel blir svakere og lettere å ramme. Israel har forsøk denne politikken i mer enn ti år, og resultatet har vært at antall drepte israelere har øket jevnt og trutt.

For å få slutt på angrepene på Israel, må Israel eliminere alle ledere i PA, PLO, PFLP, Islamsk hellig krig, Hizbolla, HAMAS, Svart september, etc.

Disse lederne er ansvarlige for de stadige angrepene mot Israels sivile. Det blir ikke slutt på angrepene på Israel så lenge palestinske ledere følger den ideologi de har i dag.